• Sluta undervärdera kvinnors hälsa

  Smärta, obehag, psykiskt lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i landet. Det beror på att kvinnosjukdomar och åkommor som främst drabbar kvinnor länge varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade.
  Det innebär i praktiken att kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa inte tagits på allvar. Det är ett stort jämställdhetsproblem i Sverige.
  Visste du att ungefär 10 % av kvinnor har endometrios – och att det saknas botande behandling? Och att uppskattningsvis 15 % av fertila kvinnor i Sverige beräknas lida av PCOS men att många är odiagnostiserade och därför inte får behandling?
  Därför är vi idag stolta över att kunna presentera KD:s förslag om att inrätta ett nationellt forskningsprogram på kvinnors hälsa och särskilt kvinnosjukdomar.
  Forskningsprogrammet ska stimulera forskning om sjukdomar, skador och besvär som drabbar främst kvinnor så som PMS/PMDS, klimakteriebesvär, endometrios, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), och lipödem.
  Dessutom ska forskningsprogrammet stimulera forskning kring infertilitetsproblematik, förlossningsskador, missfall och dödfödda barn. Och kvinnors hälsa under en graviditet, förlossning samt eftervård.
  För kvinnor förtjänar bättre.