• Stärk stödet till våldtäktsoffer!

    Vi kristdemokrater diskuterar sakfrågor med alla riksdagspartier närhelst det är meningsfullt att göra så.
    Idag skriver representanter för KD, M och SD om hur allvarligt vi tar på signalerna om att brottsoffer i grova sexualmål inte får juridiskt biträde i domstol.
    Reglerna för målsägandebiträden ändrades 1 juli 2018. Syftet var att minska statens kostnader. Våra partier var för reformen när den infördes, men vi nås nu av signaler att reglerna i vissa fall får tveksamma konsekvenser. Därför uppmanar vi regeringen att snarast utvärdera reformen.
    Andreas Carlson är rättspolitisk talesperson i KD. Idag skriver han tillsammans med representanter från M och SD i Aftonbladet.