• Täby behöver fler gymnasieskolor!

    skola Täby

    KDs kommunalråd kräver tillsammans med sina allianskollegor möte med Skolinspektionen efter att ansökan om att starta ny gymnasieskola i Täby avslagits.

    ”- Vi har i våra remissvar pekat på de prognoser och brister på platser i Täby och länet som finns. Det är tydligt att man ignorerat detta. Jag frågar mig varför. Tar man inte det här på allvar? Är man emot friskolor? Eller har man fastnat i en byråkrati som tappat kontakt med verkligheten? Alldeles oavsett krävs det svar och bättring, och det nu”, säger Tobias Karlström (KD), Gymnasie- och Näringslivsnämndens ordförande.

    Läs artikeln i Mitti här!