• Täby har fått en ny skola för funktionsnedsatta!

    Idag invigdes nyrenoverade lokaler för Ängsholmskolan Täby grund- och gymnasiesärskola. En fantastisk verksamhet som verkligen lever upp till att möta varje enskild individ utifrån sina unika förutsättningar.

    ”- Som ordförande i Gymnasie- och näringslivsnämnden är jag stolt över att vi har en så fin verksamhet i Täby som kan möta behov hos unga Täbybor med olika funktionsvariationer”, säger Tobias Karlström (KD)

    Här samverkar skolan även med kulturverksamheten på ett mycket bra sätt. Skolan är dessutom så populär att många elever från närliggande kommuner söker sig hit.