• Tillit behövs!

  KD PÅ DJUPET

  Om tillit

  I ett samtalsklimat som präglas av ytlighet och där kommentarsfälten fylls av nättroll vill vi presentera oss själva på djupet.

  Vi vill berätta om vår grundläggande syn på samhället och på samhällsgemenskap. Kom ihåg att KD inte är ett utopiskt parti. Vi tror inte på någon utpräglad vision om det perfekta samhället. Vi har inget facit att sikta mot. Vi agerar istället utifrån goda värderingar.

  Sverige är ett bra land att leva i. Men problemen tornar upp sig och blir fler och fler; vårdköerna skenar och polisbristen är alarmerande. Kommuner och regioner går på knäna då regeringen och januaripartierna inte satsat tillräckligt på välfärden. De grundläggande saker som vi alla förväntar oss ska fungera – de måste fungera!

  Väljarna har med rätta tappat tilltron till politiken. Man litar inte på att de beslut som fattas idag skapar grunden för en stabil framtid. Många frågar sig med oro hur det ska bli i framtiden, för våra barn och barnbarn. Därför måste de som styr vårt samhällsbygge idag visa på förmåga att tänka i flera generationer framåt. De måste våga ta ansvar för det som de vet är det riktiga och samtidigt ha mod att avstå från populära dagsländeteorier. Politiken har istället kommit att handla om att till varje pris klamra sig fast vid makten, utan att tyckas ha något mål eller mening med färden.

  Det är kärleken till nästan som utgör grunden till vård, omsorg, polis och rättsväsende. Det är kärleken till jorden och rötterna, till barnen och de gamla, till våra partners och kamrater som utgör kärnan i våra liv. Visst är det bra med tekniska landvinningar och nya mediciner, blixtsnabb fiber och molntjänster. Men vi människor får inte kraften från prylar och appar. För att leva tryggt behöver vi människor varandra. Vi kristdemokrater är samhällsbyggare. Vi strävar efter samhällsgemenskap.

  Vid det här laget har du kanske förstått att det är något särskilt med KD.! Vi är ett idéparti. Vi är ett frihetligt och marknadsvänligt parti som vill ha rimliga skatter och undvika slöseri med skattemedel. Vi rev åsiktskorridoren, vi var först att lämna decemberöverenskommelsen, vi vägrade januariöverenskommelsen, vi samtalar med alla riksdagspartier!

  Vi har suttit stabilt i alla borgerliga regeringar sedan vi kom in i riksdagen 1991, vi gör allt för att få till en ny borgerlig regering. Man vet var man har oss. På köpet får man ett parti som vågar sätta mjuka värden först – trygghet och vård.

  Låt oss avsluta med att återknyta till det absolut viktigaste. Det första vi måste göra är att se till så att stat, regioner och kommuner löser sina uppgifter. Ett Sverige att lita på.

  Välkommen att bli medlem i KD!