• Tvångsupplös alla månggiften i Sverige!

    Tvångsupplös alla månggiften i Sverige – svensk lag gäller lika för alla!

    Trots att månggifte är olagligt och straffbart har svenska myndigheter gjort undantag för månggiften som ingåtts i länder där det är tillåtet. Minns ni fallet i Nacka, där kommunen kände sig tvungen att köpa en lägenhet till en man med 3 fruar och 16 barn? Undantagen i lagstiftningen har möjliggjort situationer som den trots att månggifte och bigami är förbjudet i Sverige.

    De värderingar som ligger till grund för svensk lagstiftning ska försvaras och större tydlighet behövs. Månggifte strider, precis som barnäktenskap, mot grunderna i den svenska rättsordningen och det strider dessutom mot vår västerländska syn på äktenskapet. Svensk lag ska givetvis gälla alla som är bosatta i Sverige.

    månggifte

    Tvångsupplös alla månggiften!