• Våldsvågen måste få ett slut!

  Det finns inga ursäkter för våldet. Det måste ta slut.
  Våldet kommer inte sluta av sig självt. Polisen och åklagarna måste få möjligheten att göra sitt jobb. Idag går brottslingar allt för ofta fria för att kryphål i vårt rättssystem gör att kriminella kan verka fritt i Sverige.

  Sverige måste ta lärdom av Danmark. Där döms gängkriminella till långa fängelsestraff. Det eskalerande våldet i Sverige måste få ett slut.

  ❌ Inför ett system med kronvittnen för att knäcka gängen genom att vända medlemmarna mot varandra.

  ❌ Inför rätten att använda anonyma vittnen specifikt för just grova brott där de finns risk för repressalier. Så att fler vågar vittna.

  ❌ Förändra omedelbarhetsprincipen så att den inte längre kan användas för att dölja sanningen genom att obstruera förundersökningar.

  ❌ Möjliggör att visst material undanhålls från misstänkta vid riktigt grova brott om risk finns att vittnen annars skulle skadas eller hotas.

  ❌ Och inför en ny brottsrubricering ”Hindrande av rättvisa”. Så att den som till exempel lämnar falska alibin under en förundersökning kan dömas till fängelse.