• Vårdpersonal slipper skatta för måltider

  FRAMGÅNG I FINANSUTSKOTTET: VÅRD- OCH OMSORGSPERSONAL SLIPPER FÖRMÅNSSKATT FÖR MÅLTIDER

  Ni har säkert läst om att vård- och omsorgspersonal som sliter i krisen riskerar en skattesmäll i efterhand när företag och privatpersoner skänker måltider såsom luncher till dem.

  Vi Kristdemokrater har därför motionerat om att så inte ska behöva ske. Det blir fel att i krisen beskatta måltidsgåvor från privatpersoner och företag som vill visa sin uppskattning till dem som sliter för att rädda liv och hälsa.

  Idag bifaller Finansutskottet detta och kräver att regeringen ska återkomma med lagstiftning som gör att vård- och omsorgspersonal slipper förmånsbeskattning för måltider, med retroaktiv verkan.

  Finansutskottet har helt enkelt sagt: ”there should be such a thing as a free lunch (för vård- och omsorgspersonal i ett krisläge)”.

  Utmärkt!