• Vill du ha fler karriärmöjligheter på hemmaplan?

  Täby klättrar 12 placeringar när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i landets kommuner. En positiv utveckling men vi har ännu högre ambitioner i Täby.
  Kristdemokraternas kommunalråd Tobias Karlström är ansvarig för näringslivsfrågorna och har därför sjösatt ett åtgärdsprogram med 29 punkter.

  – Vi ska förbättra service och bemötande gentemot företagen från kommunens sida. Vi ska tydligare kommunicera vilka möjligheter som finns för företag som vill etablera sig. Den tredje delen är att vi ska skapa ett innovationskluster.

  Tobias Karlström (KD): Täby behöver vara mer företagsvänligt

  Täby kommuns småföretag ska ges bättre förutsättningar för att växa och nyetableringar ska främjas. Täby behöver fler arbetsplatser, menar Tobias Karlström.

  ”- Vi tror att det är många Täbybor som gärna vill ha fler karriärmöjligheter på hemmaplan och då måste vi locka fler företag hit”.