• Ge en gåva

  Vill du bidra till Kristdemokraternas framgång i valet 2018? Timrå behöver ett starkt kristdemokratiskt parti och kommunen behöver en stabilt styre. I ett sådant styre är Kristdemokraterna en viktig pusselbit. Därför behöver vi stärka vårt inflytande. Vår värdegrund är viktig för att bygga ett gott samhälle. Din gåva gör skillnad!

  Bidrag till partiavdelningen i Timrå

  Du kan även sätta in valfritt belopp på partiavdelningens plusgiro 68 56 76 – 9.
  Ange ”Valfond” samt ditt namn och kontaktuppgifter på inbetalningen.

  Bidrag till riksorganisationen

  Vill du ge ett bidrag till riksorganisationen då kan du sätta in valfritt belopp på plusgiro 70 58 58 – 9 eller bankgiro 705-8589.
  Ange ”Valfond” samt ditt namn och kontaktuppgifter på inbetalningen Alternativt kan du skicka ett sms till nr 72672 enligt nedanstående form:

  50 kr: 
  kd 50 Förnamn Efternamn personnr epost

  100 kr:
  kd 100 Förnamn Efternamn personnr epost

  150 kr:
  kd 150 Förnamn Efternamn personnr epost

  200 kr:
  kd 200 Förnamn Efternamn personnr epost

  Exempel:
  kd 200 Förnamn Efternamn ÅÅMMDD-XXXX fornamn.efternamn@kristdemokraterna.se

  Du kan givetvis sms:a flera gånger om du vill bidra med mer. Din operatörs sms-avgift tillkommer.


  De politiska partierna får inte ta emot anonyma bidrag. Vi redovisar därför alla bidrag över ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 22 200 kr (2014) till Kammarkollegiet (Lag 2014:105). I enlighet med personuppgiftslagen vill vi informera om att vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL).
  Om du har frågor om Lag 2014:105 eller PuL kontkata helpdesk@kristdemokraterna.se