• Vår politik i kommunen

  Bättre för barn och familjer
  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer. Barngruppernas storlek i förskolan behöver minskas.

   

  En värdig äldreomsorg
  Vi vill göra Timrå till en tryggare kommun där äldre respekteras. Fler ska få välja boende eller vem som hjälper till hemma. Kvaliteten på äldreomsorgen behöver höjas. Att få rätt omvårdnad är viktigt, men en pratstund eller en promenad kan betyda lika mycket som mediciner och näringsriktig mat. Social gemenskap är viktigt, alla kommunens boenden för äldre ska ha ändamålsenliga utrymmen för möten. Det är också orimligt att man inte kan välja den mat man beställer ifrån kommunen. Det ska finnas flera alternativ välja på och man ska också kunna välja hur omfattande matleveranser man vill ha. Det ska inte vara så att man måste betala för helpension oavsett om man behöver det eller inte.

  En trygg skola med tydliga mål
  Skolan ska handla om kunskap. Det krävs tydliga mål och undervisning som är anpassad till varje elev. Men det räcker inte. Mattetalen blir enklare att lösa i en trygg skola. Timrås elever förtjänar krafttag mot mobbning, trivsamma klassrum, riktig mat och lärare som har tid för en pratstund.