Vill du också ha maktskifte?

Det finns så mycket att göra i vår kommun som inte har gjorts trots alla år Socialdemokraterna har fått på sig.

Kristdemokraterna i Timrå går till val på en huvudfråga – maktskifte. Varför? För att det ska bli en förändring.

Här är några förändringspunkter:

 • Det finns äldre som fryser på äldreboenden. MÅSTE vi ändra på!
 • Nolltolerans mot mobbning, på pappret. Ska göras nåt på RIKTIGT!
 • 1 av 3 som vill börja Kulturskolan, står i kö. Vi kan göra MER!
 • Mindre barngrupper i förskolan. Ska arbetas för detta på ALLVAR!
 • 100-lappen för pensionärer på bussen. Har vi tjatat om LÄNGE!
 • Fler sociala aktiviteter och mötesplatser för äldre. Det BEHÖVS!

Vi Kristdemokrater driver inte ett parti för vår egen skull. Vi jobbar för ett bättre Timrå där goda värderingar och tillit byggs genom relationer med människor. Nu är det dags att gå från ord till handling.

 

Kollektivtrafik

Länge har vi, utan gehör från S-V-majoriteten i kommun, försökt förändra och förbättra kollektivtrafiken i Timrå. Man har återkommande hänvisat till nya linjenätsanalyser. Vi frågar oss hur många linjenätsanalyser behöver man göra innan man vill ta tag i frågan.

Vi kommer fortsätta kämpa för 100-lappen för pensionärer på bussen. Och givetvis ska kortet gälla även för resor över kommungränsen till Birsta och ända in till Navet i Sundsvall.

Buss vid torget i Timrå i maj 2014.

Kultur, natur och turism

Nu är det dags för en ordenligt lösning av Y-et och området däromkring. Idag har man satt kravallstaket runt Y-et för det är risk att det faller ner delar. Detta har uppstått för att man helt enkelt inte brytt sig om att underhålla konstverket.

Detsamma gäller kommunens egna kulturreservat Lögdö bruk. Det står också och förfaller och nu har majoriteten beslutat riva en byggnad. Det måste bli ett förändring nu då vi ännu har något kvar som är värt att bevara.

Sen behöver vi förbättra tillgängligheten till Skeppshamn och naturreservatet där. Alla ska kunne besöka Skeppshamn, inte mötas av hinder eller begränsningar.

När det gäller Kulturskolan så står idag 1 av 3 som vill börja där i kö. Där kan vi göra MER!

Gengrebild från pixabay.com

Många vill spela gitarr i kulturskolan.

Skolan och barnomsorgen

Det finns massor att göra inom skolområdet. Barngruppernas storlek i förskolan behöver minska och så ska kommunen erbjuda öppen förskola. Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt upptäcka och hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Ett aktivt arbete mot såväl mobbing som annan kränkande behandling behövs.

Vi ser med oro på den bristande jämställdheten i skolan. Ett exempel på detta är att i åk 9 uppnådde 80 procent av flickorna kunskapskraven i alla ämnen 2017, för pojkar var motsvarande siffra inte ens 70 procent. Det här behöver man ta tag i, analysera och åtgärda.

Gengrebild från pixabay.com

Barn gillar att bygga med klossar.

Trygghet

Trygghetsarbetet i vår kommun är ett mycket viktigt men ganska bortglömt område. Kommunen borde känna ett större ansvar för detta och ta initiativ till fler medborgardialoger. Får politiker höra vad folk upplever och känner så kan de inte längre förneka att det förekommer otrygghet ute på byn.

Nu handlar trygghet inte bara om att vara trygg utomhus utan också man ska kunna vara trygg i olika sammanhang. Vi vill se krafttag mot mobbning och utanförskap i skolan och stärka tryggheten för äldre genom att satsa på att stärka den sociala gemenskapen och miljön på våra äldreboenden.

Äldreomsorg

Det finns äldre som fryser på äldreboenden och tvingas sätta in byggfläktar på egen bekostnad för att få varmt. Det är ovärdigt och fel, så får det inte vara! Fler sociala aktiviteter och mötesplatser för äldre behövs också. Vi vill se att bidragen till föreningar av social karaktär får ett reglemente så att de inte helt godtyckligt delas ut utan faktiskt går till lokala föreningar och till verksamheter som bidraget är tänkt till. Mer valfrihet inom äldreomsorgen behövs också. För vi vet att det är du själv som vet bäst hur du vill ha det. Vi ska därför öppna upp för Lagen om valfrihetssystem.

I DIN KOMMUN VILL VI

 • Skapa ett samhälle där ingen ska behöva känna sig ensam
 • Skapa en skola där man motverkar mobbning och kränkningar
 • Skapa en äldreomsorg där det är gott om platser för social samvaro och sociala aktiviteter
 • Skapa en familjecentral med öppen förskola för att öka tryggheten för familjer
 • Skapa bättre villkor för föreningslivet för att uppvärdera de ideella krafternas värde
 • Skapa en förskola med mindre barngrupper för att ge barnen lite lugnare och tryggare miljö
 • Skapa mer valfrihet inom skola och omsorg för att du vet bäst hur du vill ha det
 • Skapa en kommun där DU ÄR VÄRDEFULL som du är och inte bara värderas efter vad du kostar eller ger i intäkt

Vill du också ha en förändring i vår kommun, då kan du lita på Kristdemokraterna.

Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar.