Vi prioriterar välfärden

Tankeskifte i vård och omsorg, låt tryggheten stå i centrum.

Man ska kunna åldras i trygghet, och lita på äldreomsorgen. Det är inte värdigt att man anses för pigg för att flytta t ex till ett
trygghetsboende när man har behov av det. Därför vill vi att alla över 85 år ska garanteras plats i ett anpassat boende.

För att det ska bli verklighet behöver vi skapa fler äldreboendeplatser.

Familjen är den gemenskap där barn får en trygg uppväxt. Men när familjen inte fungerar måste kommunen finnas där.

Det kan ske t ex genom föräldrastödsprogram till blivande föräldrar och att man kan få stöd från en familjecentral. En familjecentral består av mödra- och
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst – allt i samma lokaler. Timrå saknar idag en sådan då man valt bort att erbjuda en öppen förskola. Vi vill ändra på det.

Vi vill också att personal och förtroendevalda inom kommunen utbildas i hur Barnkonventionen ska beaktas och tillämpas.

Man ska också känna sig trygg på andra sätt. Det behövs exempelvis fler poliser generellt i samhället. Men trygghet handlar också om att motverka mobbning i skolan, att ha mindre barngrupper i förskolan, att skapa säkra cykel- och promenadstråk och hur vi arbetar med ljussättning. Detta ställer krav på att kärnverksamheterna prioriteras i kommunens ekonomi, därför ska vi inte slösa pengar på dyra skrytbyggen utan satsa på välfärden.