Vill du också ha MAKTSKIFTE?

Här är några frågor som behöver tas i tu med i Timrå:

  • Mindre barngrupper i förskolan och en öppen förskola
  • 100-lappen för pensionärer på bussen
  • Fler sociala aktiviteter och mötesplatser för äldre
  • Aktivt arbete mot mobbning och utanförskap i skolan

Det här vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Kristdemokraterna arbetar för ett Timrå som håller i framtiden. Ett klimatsmart, välkomnande Timrå med goda finanser, en barnomsorg och skola där alla blir sedda och respekterade och där äldre själva kan välja hur de vill bo, vad de vill äta och har råd att åka kollektivt.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD