• Våra förtroendevalda

  Kommunfullmäktige

  Jotiar Lennartsson, ledamot
  Anastasie Mukabera, ledamot
  Daniella Nyirakalinka, ersättare

  Kommunstyrelsen

  Viktor Bengtsson

  Barn- och utbildningsnämnden

  Jotiar Lennartsson

  Kultur- och tekniknämnden
  Mariette Assira (fyllnadsval som tas på kommunfullmäktige 25 mars)

  Miljö- och byggnadsnämnden
  Rolf Johnny Dale

  Socialnämnden
  Anastasie Mukabera

  Medelpads räddningstjänstförbund
  Daniella Nyirakalinka (fyllnadsval som tas på kommunfullmäktige 25 mars)