• Våra förtroendevalda

    Kommunfullmäktige

    Sven-Åke Jacobsson, ordinarie ledamot (gruppledare)
    Roger Boork, ersättare
    Krister Jönsson, ersättare