• Våra förtroendevalda

  Kommunfullmäktige

  Henrik Sendelbach, ordinarie ledamot (gruppledare)
  Roger Boork, ersättare
  Linda Unger, ersättare

  Kommunstyrelsen

  Henrik Sendelbach

  Barn- och utbildningsnämnden

  Rolf Johnny Dale

  Kultur- och tekniknämnden

  Roger Boork

  Miljö- och Byggnadsnämnden

  Henrik Sendelbach

  Socialnämnden

  Ingrid Sendelbach

  Valnämnden

  Roger Boork

  Kommunens lekmannarevisorer

  -vakant-