• Historia

    Kristen Demokratisk Samling bildades 1964 i Stockholm. Året därpå bildades lokalavdelningen i Timrå och kommunavalet 1966 erhöll partiet plats i såväl Hässjö landskommuns som Timrå köpings fullmäktigeförsamling.

    1971 slogs de båda kommunerna samman till Timrå kommun.

    1987 ändrades partinamnet till Kristdemokratiska Samhällspartiet (KdS) och 1996 till det nuvarande, Kristdemokraterna (kd)

    Under perioden 1998-2002 ingick vi i den så kallade Regnbågsalliansen där alla partier utom Socialdemokraterna ingick. Denna politiska koalitions viktigaste arbete var att ta itu med kommunens ekonomi som efter åratal av misskötsel var körd i botten. Efter valet 2002 hamnade vi åter i opposition. Sedan dess har vi samarbetat med Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Moderata Samlingspartiet i många olika frågor.

    Som den gamla bruksortskommun Timrå är så är den historiskt sett väldigt röd. Sedan storkommunen bildades 1971 har S och V alltid haft 30 eller fler mandat av fullmäktiges 49. I takt med att samhället förändras är vi övertygade att detta kommer att förändras. 2010 förlorade Socialdemokraterna sin majoritetsställning och kommunen styrs nu i minoritet, med Vänsterpartiet som stödparti.