• Program för Storvreta

  Politik med hjärta och hjärna – nära folket

  Vår kretsavdelning i Storvreta har tagit fram ett lokalt program för de utmaningar bygden står inför. Navigera enkelt i programmet genom att klicka på länkarna nedan.

  Program för Storvreta
  Ett levande centrum
  Ökad trygghet
  Förbättrad kommunikation
  Natur, idrott och rekreation
  En blandad bebyggelse
  En politik för alla åldrar

  Storvretas befolkning växer, inte minst genom det nya bostadsområdet Fullerö Hage. Att planera för ett samhälle där många nya plötsligt vill bo är en utmaning för en ort som inte utvecklats på länge. Det gäller att inte bara bygga för dagens generationer utan se till så att vi får ett långsiktigt hållbart samhälle.

  Såväl näringsliv, service, kommunikationer, som boende och rekreationsmöjligheter ska anpassas för den växande befolkningen och vi behöver sörja för en fungerande infrastruktur.

  Vi är måna om att vår kommun ska dra nytta av intresset för orten, samtidigt som vårt samhälle ska vara både trivsamt och funktionellt. Vi vill att Storvreta ska ha en utbyggd service och rikt näringsliv, med goda kommunikationsmöjligheter och en bevarad landsbygd med goda möjligheter till friluftsliv.

  Närheten till Uppsala är positiv, men har också inneburit att Storvretas utveckling kommit i bakvattnet. För att lyfta våra behov och utmaningar bör Uppsala kommun ha en styrgrupp för orten, som också vore en bra idé även i Gottsunda, Stenhagen och Gränby. Gruppen kan förutom politiker bestå av föreningsliv,  intresseföreningar och tjänstemän.