Acko på KD:s årsmöte i Vetlanda

Riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) från Huskvarna talade i måndags på KD:s årsmöte i Vetlanda där bland andra Hans Svensson, Jan-Erik Josefsson och Monica Samuelsson valdes in på partiets kommunfullmäktigelista inför höstens val.

– Den situation som många, inte minst äldre, nu upplever med skyhöga elräkningar, kraftigt ökade priser på bensin och diesel och stigande matpriser, måste vi ta på allvar. De insatser vi vill göra för miljön måste vara hanterbara och inte, som idag, slå hårt mot svenska hushåll och företag.

Det sade Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens socialutskott då hon i måndags besökte Kristdemokraternas årsmöte i Vetlanda.

– Sjukvården och äldreomsorgen är våra hjärtefrågor inför valet. När jag läser Vetlandas äldreomsorgsplan blir jag glad. Den är välarbetad och viktig. Våra äldre har lidit hårt under pandemin, av viruset i sig men också av ökad ensamhet. Beslut om mer kompetens till äldreomsorgen, förbättrad arbetssituation och fler anpassade boenden, det har vi fått igenom i Sveriges riksdag. Det innebär 4 miljarder till landets kommuner årligen, varav Vetlanda får 13 miljoner.