Nära frågor i fokus på årsmöte

Förvaltarskap. Alla människors lika och okränkbara värde. Solidaritetsprincipen och subsidiariteten, att varje beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå, så nära den som berörs av beslutet som möjligt.

Detta var något av vad Kristdemokraternas andre vice partiordförande, Bengt Germundsson, talade om för ett välbesökt avdelningsårsmöte på Restaurang Gärdet i Vetlanda i måndags kväll.

Från vänster Hans Svensson, Bengt Germundsson och Monica Samuelsson.

Germundsson, som till vardags är kommunalråd i Markaryds kommun, har under många år haft stort förtroende i den egna kommunen där partiet under flera val i rad befunnit sig på en nivå runt 40 procent.

– Till 99 procent är det resultatet av hårt arbete. Det är bara att kavla upp ärmarna och jobba, säger Bengt Germundsson som betonar vikten av att finnas med också i de till synes små frågorna nära kommuninvånarna.

-Tar vi inte de små och vardagsnära frågorna på allvar kan vi inte heller förvänta oss intresse eller stöd i de större.

Sandra Andersson och Malin Samuelsson underhöll med sång.

Under kvällen på Gärdet medverkade också Sandra Andersson och Malin Samuelsson från Njudungsgymnasiets musiktilläggsklass med uppskattad sång och musik.

Under årsmötet valdes Hans Svensson till ordförande i Kristdemokraternas partiavdelning i Vetlanda och Monica Samuelsson till vice ordförande.

Styrelsen består nu, utöver dessa, av Ingemar Sturesson, Jan-Erik Josefsson, Gun-Britt Sigfridsson, Mats Rendahl, Kristoffer Kaspersson, Anders Rodewald och Eva Bondesson.

Till ersättare valdes Kjell Enell, Adel Källkrans och Madelene Palmgren.

Ett aktivt år med goda resultat bland annat i valet till Europaparlamentet summerades och en plan för nya kommande aktiviteter antogs.