Tyck till om förslag för nya centrala Tullinge

Nu behövs dina åsikter om nya centrala Tullinge.
Nu presenterar Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) ett förslag för den långsiktiga utvecklingen av centrala Tullinge. Mellan den 4 mars och 8 april får alla Botkyrkabor möjligheten att bidra med sina åsikter till kartbilden och förslaget.

Gå in här för att se hela förslaget redan nu: https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter-startsida/2019-02-14-sa-kan-nya-centrala-tullinge-se-ut.html

Nytt centrum, ny station och mycket mer.
Förslaget presenteras i form av en övergripande kartbild som visar på en långsiktig utveckling av hela centrala Tullinge. Förslaget grundar sig på en förtätning av bostäder, parkeringshus och parkering under mark, ett nytt centrum, nytt bibliotek och en helt ny station.

Ett nytt centrum kan utvecklas närmare Huddingevägen och kan kompletteras med nya bostäder. Enligt förslaget planeras ett nytt torg där befintlig uppgång från tåget finns idag. Torget blir en mötesplats med uteserveringar, handel och även ett nytt bibliotek i anslutning.

Stationen föreslås bli helt ny med perronger som ligger på utsidan av spåren så att stationen kan nås utmed hela stationsområdet. Utöver det föreslås en passage över spåret i den andra änden av stationen.

Förslaget innehåller också bostadsbyggande för att förtäta området. Syftet är att fler unga och äldre ska kunna hitta en bostad som passar sitt liv i centrala Tullinge.

Parkeringsfrågan, för såväl bil som cykel, löses med två stora parkeringshus samt att bostäderna ska få parkering under mark.

Tidplan och etapper
Förslaget innebär att kommunen kommer verka för en utveckling i enlighet med kartan, men kommer vara beroende av att de privata markägarna som äger marken vill utveckla sin plats. Flera av bostadsutvecklingen är på privat mark och måste ske på privat initiativ. Ansvaret för att utveckla stationen vilar på landstinget.

Kommunen kommer ta kontakt med privata markägare och ha dialog med dem om de vill utveckla platsen. Man kommer också gå in i förhandling med landstinget för att få till utveckling av stationen.

Förslaget kommer att genomföras under flera år och delas upp i olika etapper. Fler etapper kan bara genomföras när förbifart Tullinge är på plats och genomfart av bilar minskar i Tullinge. Därför kommer kommunen också gå in i skarpare förhandlingar med trafikverket också.

Samråd, din åsikt behövs!
4 mars till 8 april kommer man på kommunens hemsida kunna lämna sina synpunkter på förslaget. Se till att kolla in botkyrka.se då och lämna dina synpunkter.

Vill du bli påmind om när du kan lämna dina synpunkter? Maila “Påminnelse centrala Tullinge” till johannes.svensson@botkyrka.se

 

FAQ

Vad innebär planen?
Det är ett förslag på en långsiktig utveckling av centrala Tullinge. Det betyder att vi som kommun är positiva till en sådan utveckling och kommer vara med och bidra till utvecklingen. Planen säger inte exakt hur det kommer bli, utan är ett förslag. Mycket av utvecklingen beror av privata markägare, av landsting och av stat. Planen är inte bindande utan bygger på att dessa aktörer vill vara med och utveckla platsen. Kommunen kommer ha samtal med privata markägare och gå in i förhandling med landsting och trafikverk.

Var kan jag tycka till om detta?
Mellan 4 mars till 8 april kan du på kommunens hemsida lämna dina åsikter på planen. Dessa åsikter kommer beaktas innan den slutgiltiga planen fastställs.

När blir kartan verklighet?
Det är en långsiktig plan som måste ske i olika etapper. Delar av planen kommer kunna vara klara inom ett två år eller så. Andra delar är beroende på att trafikverket bygger förbifart Tullinge så att det inte blir trafikkaos kring centrum. De olika etapperna beskrivs i förslaget.

Hur löser ni parkeringarna?
Det ska finnas tillräckligt med parkering i området. Eftersom att flera ytparkeringar tas i anspråk så kommer två parkeringshus byggas, ett för infartsparkering och ett för boende. Det kommer också bygga parkeringar under de nya husen.

Vilka typer av bostäder blir det?
Kommunen vill ha en blandning. På kommunens mark kommer man fokusera på bostäder som är anpassade för unga och äldre.

Hur många bostäder blir det?
Exakta siffror finns inte då detaljplanering för varje område sker om markägaren vill gå vidare med byggena. Om alla områden blir verklighet kan det bli upp emot 1500 bostäder.

Hur bevarar ni naturen?
Förtätningen sker inte alls i skogsområden. Planen bygger på att man ska tillgängliggöra mer naturområden. Till exempel ska en skogspark skapas i Banslätt.

Hur blir det med biblioteket?
I det nya centrumet planeras ett helt nytt bibliotek. I centrumet kommer också mer service, uteserveringar och liknande planeras.

Hur ser tidsplanen ut?
Under mars så kan Botkyrkabor lämna sina synpunkter på planen. Därefter fastställs planen och man går vidare med etapp för etapp. Genomförande av hela planen är långsiktig men vissa delar kan vara klara inom något år.


Mittenmajoritetens Budget 2020


Läs mer

Invigning av Tunängen


Läs mer

Dagvattenparker i Fittja och Alby


Läs mer

Medlemskväll KD Botkyrka


Läs mer

Fler valmöjligheter i hemtjänsten


Läs mer

Politisk plattform för Botkyrka 2019 – 2022


Läs mer

Familjecentraler i Botkyrka på gång!


Läs mer

Bostadsgaranti för alla äldre över 70 år


Läs mer

Familjecentraler i Botkyrka


Läs mer

Budget 2019


Läs mer