• 50000 nya bostäder varje år

  Är på BO Mässan i Stockholm. Inleddes av Peter Eriksson, Mp och bostadsminister. Att allt blivit bättre under hans knappt två år vid rodret var budskapet. På ”borgarnas tid” däremot var det mesta fel!? Efter honom kom boverkets generaldirektör och därefter prognos makare från Nordea och Swedbank. Deras prognoser är något lägre byggtakt. 50.000 nya bostäder de närmsta 15 åren är dock behovet med 2,5 miljoner fler svenskar 2050! Vi blir 12,5 miljoner. Att avskaffa fastighetsskatten...

 • Frågan om böneutrop

  För några dagar sedan uppmanade Kristdemokraternas ledare, Ebba Busch Thor alla kommunpolitiker att säga nej till beslut om offentliga böneutrop vid moskéer.

  Frågan är precis som många andra frågor komplicerad och kräver analys, eftertanke och slutlig ställning.

  Jag har tidigare i rollen som publisher på tidningen Kristdemokraten haft invändning mot de som yrkade avslag på den begäran i Fittja/ Botkyrka som slutade med tillstånd att i samband med fredagsbönen använda ljudanläggn...

 • Är det rätt fokus på skolan?

  Svensk debatt om skolan är just nu tillkännagiven som socialdemokraternas valfråga om en begränsning av friskolereformen.  En reform som har över tjugo års etableringserfarenhet i Sverige. Det finns gott om goda exempel.

  De problem som målas upp är främst två:

  Friskolorna går inte med förlust-utan gör i vissa fall vinst. Friskolor med religiösa inslag (utanför undervisningen) bryter i vissa fall mot skollagen och svenska ideal och bidrar till ökad segregation.

  Den inspiration ...

 • En till eller ingen…!

  På KD:s seminarium i Jönköping för en vecka sedan talade Alf Svensson om hur trött han var på mångas inställning till flyktingmottagande. ”Vi kan inte ta emot flera” säger många. Alf föreslog att vi skulle ställa oss frågan om vi i vårt välbärgade samhälle kunde byta tankemönster till ”Kan vi ta emot en till”.

  Kristdemokratin hämtar sin inspiration från den judisk-kristna etiken. Och det förpliktar. Även i frågan om flyktingmottagande. Man brukar enkelt sammanfa...

 • Valår är både skoj och knepiga!

  Man måste vara statsmannamässig, sa ofta en kollega i ett annat parti när kinderna blev röda och tonläget höjdes. I ivern att vinna väljarnas förtroende är det annars lätt att låta det politiska spelet, som ofta ger kortsiktiga vinster, ta överhanden.

  Votering i småfrågor är ett sådant exempel. Att begära återremiss i kommunfullmäktige med en tredjedel av rösterna kan vara ett annat. Och givetvis också personangrepp. Då är det bra om någon viskar i örat eller ännu högre, ”var sta...

 • Ett bättre Svartviksstrand ska byggas

  Vid kommunfullmäktige den 14 februari återremitterades ärendet, att anta detaljplanen för Svartviksstrand. Ärendet återremitterades med uppdraget att se över möjligheterna att ytterligare anpassa bebyggelsen till omgivande bebyggelse i fråga om höjd och omfattning.

  Förslaget har nu anpassats med sänkta våningar på samtliga byggnader vilket ger en volymminskning med trettio lägenheter och ökat p-tal till 0,65. Trafiklösningen i korsningen Enköpingsvägen-Prästhagsvägen förbättras då samh...