• I kväll gör vi Engelska skolan möjlig i Bro.

  I kväll kommer kommunfullmäktige att pröva frågan om likvärdig kostnadstäckning för såväl kommunala skolor som fristående skolor. Idag kan ingen friskola bygga och starta skola i Upplands-Bro. Ersättningen är idag lägre för en nybyggd friskola än motsvarande kommunal skola.

  Sedan 1991 då friskolereformen infördes i Sverige har inte en enda av de större friskolorna valt att bygga och driva skola i Upplands-Bro. Skälet till det är den låga lokalersättningen. Den täcker inte ens hälften av den verkliga hyreskostnaden för en nybyggd skola. Nu ändrar vi på det!

  Likvärdigheten som det så vackert heter blir nu på riktigt.

  Vi har hundratals elever som idag tvingas resa till någon av våra grannkommuner för att kunna välja den skola som passar bäst. En tioåring som bor i Bro och valt den Engelska skolan har en ristid på ett par timmar när tågen går, för att komma till Kista där skolan ligger. Flera elever från vår kommun reser till Jakobsberg av samma skäl. När man accepterar att så stor del av dagen går åt till resor för att nå ”sin skola” då är man väldigt motiverad att plugga.

  I det avtal som upprättades mellan Upplands-Bro kommun och Engelska skolan 2017 finns uttalat att skolan ska etableras i stationsområdets ”Trädgårdsstaden” i Bro. För att det ska bli verklighet måste dagens förslag till lokalbidragsersättning vinna stöd i kommunfullmäktige.

  Det är våra barn värda!