• Lokalbidraget till friskolor skjuts fram

    Vid kvällens kommunfullmäktige yrkar S+V+MP att återremittera förslaget att införa ett likvärdigt lokalbidrag oavsett kommunal eller fristående huvudman för att kunna driva och bygga ny skola.

    Argumenten från oppositionen är i allra högsta grad diversifierade. Vänsterns argument handlar om vinster hos fristående huvudmän även om verkligheten i dagens ämne handlar om motsatsen. Miljöpartiets argument om ”hyresrabatter” är som en oseriös bilhandlare som vill få köparen att uppfatta sig som vinnare i förhandlingen även om bilen sålts till dagens mest övervärderade. Melonpartiet är som frukten – grön utanpå och röd inuti.

    Socialdemokraterna försöker med emfas argumentera på saklig grund över brister i förslaget eller rättare sagt frågetecken. Det är värt viss respekt men mot det står att det partiet suttit vid makten under mer än 21 år utan att kunna lägga fram ett lokalbidragsförslag och därmed fått besvarat de frågor man nu ställer. Slutsatsen blir att vill man inte så gäller det bara att hitta lämpliga argument. Om det blir jag förvånad enbart om S i någon form i framtiden visar initiativ någon friskoleetableringsfråga, på riktigt!

    Återremissyrkandet vinner i kväll eftersom det endast krävs en tredje dels majoritet (14 mandat av 41 mandat). Det innebär att vi om precis en vecka har ett extra kommunfullmäktige där frågan kan avgöras om flertalet så beslutar.