• Ovärdigt åldrande

  Igår tillbringade jag dag och kväll på akuten. Jag förvånades över mängden åldringar i korridorerna. I livets slutskeden.   I båset intill med draperi emellan kom en av landets mest kända författare som fallit. Jag kände igen honom ganska direkt och hade gärna förmedlat min glädje över det han gjort i livet. Men han var sig inte lik. Hade drabbats av demens och uppträdde aggressivt. Hotade personalen med fysiskt våld. Väktare fick tillkallas. Hans medföljande vuxna barn grät och lämnade när s...

 • Lokalbidraget till friskolor skjuts fram

  Vid kvällens kommunfullmäktige yrkar S+V+MP att återremittera förslaget att införa ett likvärdigt lokalbidrag oavsett kommunal eller fristående huvudman för att kunna driva och bygga ny skola.

  Argumenten från oppositionen är i allra högsta grad diversifierade. Vänsterns argument handlar om vinster hos fristående huvudmän även om verkligheten i dagens ämne handlar om motsatsen. Miljöpartiets argument om ”hyresrabatter” är som en oseriös bilhandlare som vill få köparen att up...

 • I kväll gör vi Engelska skolan möjlig i Bro.

  I kväll kommer kommunfullmäktige att pröva frågan om likvärdig kostnadstäckning för såväl kommunala skolor som fristående skolor. Idag kan ingen friskola bygga och starta skola i Upplands-Bro. Ersättningen är idag lägre för en nybyggd friskola än motsvarande kommunal skola.

  Sedan 1991 då friskolereformen infördes i Sverige har inte en enda av de större friskolorna valt att bygga och driva skola i Upplands-Bro. Skälet till det är den låga lokalersättningen. Den täcker inte ens hälften a...

 • Manifestation mot brottsligheten i Bro

  Idag arrangerade kommunen en snabbt ihopkallad manifestation mot den ökande brottsligheten i Bro. Idag publicerade också Expressen en artikel om utvecklingen i Bro där otryggheten är den största i länet. Polisen beskriver den upplevda otryggheten på ett sätt som kan verka avledande från verkligheten, då flertal skjutningar och ett dubbelmord inte kan förklaras bort. Men nyhetsförmedling och sociala mediers roll i rapporteringen har i Expressenartikeln fått mycket stort utrymme. Polisens tillk...

 • En idé om nytt Bro Centrum

  Villaägarna har tagit ett initiativ som lett till en tävling bland klass 7: orna i Broskolan under våren. Tävlingen gick ut på att några elever i de fyra parallellklasserna under givna förutsättningar fick ta fram förslag om nya byggnationer i ett framtida centrum. En vinnare utsågs i juni och presenterades tillsammans med hela upplägget i Almedalen på torsdagens seminarium, anordnat av Veidekke.

  Panelen företräddes av initiativtagarna, Villaägarna, KTH, Veidekke och därtill inbjudna k...

 • Vemodigt att Lars trappar ner

  Det känns vemodigt att Lars Adaktusson trappar ner sitt engagemang för KD. Hans iver och idogna och framgångsrika arbete som EU parlamentariker för kristna förföljelser i världen har helt förmörkats av mediadrevet om abortfrågor. Jag tror att fokuset är flyttat för lång lång tid.

  Lars har med sitt partival lyft KD först i EU valet 2014 till en nivå som överträffade både Anders Wijkman och Alf Svensson några år tidigare. Han skapade ett intresse hos nya grupper av väljare och sådana som...

 • Lola fick plats!

  Idag meddelade Gävle Kommun att Lola fått plats på äldreboende. På fredag får hon flytta in. Grattis till ett bra beslut.

  Av all process som tagit tid och kraft både från familj och tjänstemän finns en tacksam vinnare. Lola Rigmo som får fira sin 89-års dag i midsommar med vetskap om ett tryggt omhändertagande.

  Ensamheten är ersatt av socialgemenskap. Möjligheten att komma ut i rullstol är lättare.

  Livet blir genast litet ljusare även om andra inslag gör sig kända i ohäls...

 • Ring mig -Vi svarar inom fem dagar!

  Ett märkligt besked gavs från Gävle Kommuns omsorgsavdelning. Jag blev uppringd eftersom jag i ett angeläget och brådskande korttidsboendeärende använde dennes privata mobilnummer som jag fann på hitta.se. Att jag hänvisade till tidigare försök att nå fram spelade ingen roll. Beskedet var att man återkommer enligt praxis-inom fem dagar!!!! Jag bad förstås om ursäkt, väl medveten om olämpligheten med motiverade mitt val. Nöden har ingen lag. Chefen läxade upp mig när samtalet gick mot sitt slu...

 • Fånge i bostaden-Vägras korttidsboende.

  Redan före jul vägrades Lola Rigmo korttidsboende, av Gävle Kommun. Hon hade efter ett lårbensbrott i november 2018 drabbats av flera svåra följdsjukdomar som begränsade henne till bostaden på andra våningen i centrala Gävle. I snart ett halvår har hon inte varit utanför dörren. I mars/april beviljades hon särskilt boende och ställdes på kölistan. Önskemålet var att flytta närmare sina båda döttrar i Stockholmsområdet. Tre månader i kö föreskriver lagen och det är också löftet som bör innebär...

 • Nu är det valrörelse

  Nu är det Valrörelse!

  För vår del i Upplands-Bro innebär det att vi satsar på partytält i Bro och Kungsängens Centrum kl 11-14 de två sista lördagarna 18 maj och 25 maj, innan valet 26 maj. Dessutom ställer vi upp ett tält och sprider material samt deltar i debatten kl 12.30 vid Kungsängens IP ” Kungsfesten” kl 11-15 lördagen den 25 maj www.kungsfesten.com

  Inbjuden debattör är Yusuf Aydin www.kd.nu/eu/foldrar/yusufaydin_personfolder.pdf

  Till att börja med ska affischeras!...