• Löfven har inte sett vårdkön

    Sverige är ett bra land att leva i, men problemen hopar sig. Vårdköerna växer och så kan vi inte ha det. Nästan 140 000 personer har stått olagligt länge i kö. Vem vågar lita på ett samhälle där vården inte erbjuds när man behöver den? Vårdköerna måste kortas, men regeringen blundar och utvecklingen går åt fel håll i många regioner.

    Med kristdemokrater istället för socialdemokrater i regeringen skulle du kunna lita på att vården hamnar i fokus. Problemen inom sjukvården går att lösa. Men då måste man våga ge sig på hela systemet. Staten måste ta över ansvaret för sjukvården, de som kortar vårdköerna måste premieras och fler behöver utbildas till vårdyrken.