• Kristdemokraternas förhållningssätt i en ny parlamentarisk situation

  Foto: Kristdemokraterna

  Den 11 Januari förändrades Sverige politiska landskap i grunden. Alliansen, det samarbetsprojekt mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som funnits sedan 2004 och som regerade landet mellan 2006 och 2014,avvecklades. I tomrummet som uppstått efter Alliansen har vi kristdemokrater tvingats att tänka i nya banor.

  Hur kan vi nå bästa möjliga genomslag för kristdemokratisk politik och därmed bäst företräda de 409 478 väljare som röstade på oss? Hur kan vi bäst försäkra både dem och de uppskattningsvis 200 000 väljare som kommit över till oss efter valet, om att vi alltid kommer att göra allt för att få igenom den politik de röstar på?

  För vår del gäller nu följande. Med Moderaterna har vi ett aktivt och nära samarbete. Med Centerpartiet och Liberalerna hoppas vi i framtiden kunna regera i koalition eller genom organiserat budgetsamarbete. Med Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är vi beredda att diskutera enskilda sakfrågor närhelst det är meningsfullt att göra så.

  Det exakta beslut som vår partistyrelse har fattat utgår från att vi:

  ✔️ I alla lägen står upp för kristdemokratiska värderingar och söker stöd för våra politiska förslag.

  ✔️ Har ett nära samarbete med Moderata Samlingspartiet

  ✔️ Önskar – när så är möjligt – återskapa ett nära samarbete även med Centerpartiet och Liberalerna samt att åter bilda regering med dessa tre partier.

  ✔️ kan samtala med samtliga riksdagspartier i syfte att nå samsyn i enskilda sakpolitiska frågor där det finns förutsättningar för att stärka stödet för den politik vi står för.

   

  Vårt förhållningssätt innebär inte:

  ✔️ Vi inrättar oss inte i något nytt block.

  ✔️ Vi kommer inte att acceptera kompromisser som strider mot våra kristdemokratiska grundvärderingar.

  ✔️ Vi garanterar inte att vi slutför en förhandling som påbörjats. Varje förhandlingsrum har en dörr som man kan gå ut genom.

   

  Eftersom vi är trygga och djupt rotade i våra egna värderingar har vi inga skäl att frukta andras, även om vi må ogilla dem. Vi vet var kristdemokratins gränser går och vi kommer aldrig att överträda dem.