• Punktbevaka gängkriminella

  Gång på gång har regeringen lovat att tvinga tillbaka våldet, krossa gängen och stoppa nyrekryteringen, men utan synbara resultat. Tvärtom eskalerar den grova kriminaliteten. Genom riksdagen har vi i oppositionen försökt tvinga regeringen till handling. 78 åtgärder mot gängbrottsligheten – varav 20 är inte ens påbörjade och 58 har inte avslutats.
  Nu föreslår Kristdemokraterna nya åtgärder för att få bukt med kriminaliteten. Att polisen måste få möjlighet att punktbevaka gängkriminella är ett förslag i raden av kraftfulla åtgärder som KD föreslår. Vad kan det innebära?
  Jo:
  ❌ Polisen ska alltid kunna beslagta dyra föremål eller kontanter från misstänkta om de inte kan uppvisa hur de tillskansat sig dem.
  ❌ Öka möjligheten att använda dold kamerabevakning för spaning. Vi behöver också införa kamerabevakning på distans.
  ❌ Fasta kameror, för exempelvis trängselskatt, ska få användas i spaning och i förundersökningar för att kartlägga var fordon kopplade till grova brott har rört sig. Det är galet att denna teknik får användas för att ta in skatt, men inte för att få fast mördare.
  ❌ Varje polisbil bör utrustas med automatiska nummerplåtavläsare. Dessa bör kopplas till relevanta register. Tekniken och infrastrukturen finns men används i allt för liten utsträckning.
  ❌ Reglerna om hemlig dataavläsning måste förändras. Dagens lagstiftning ligger efter i utvecklingen, trots att den uppdaterades i år.
  ❌ Övervakningsbesluten ska knytas till person istället för till plats, telefonnummer eller mobiltelefon för att bli flexibla när kriminella slänger gamla telefoner eller byter möteslokal.

   

  Gå med i KD!