• Kristdemokraternas vitsippsris – till Cirkular Centre i Jönköping

    På fredagen den 6 november delade Kristdemokraternas kommundelsförening i Jönköping ut diplom och Vitsippspris till Circular Centre i Jönköping. Detta för att uppmärksamma och uppmuntra det arbete som Circular Centre gör för kvinnor som ofta har ett utanförskap till arbetsmarknaden men som genom detta arbete ökar sina möjligheter till ett innanförskap.

    Circular Centre har en styrelse om 11 ledamöter med Mariana Morosanu som ordförande och som här gör en behjärtansvärd insats helt ideellt. Ett par av de anställda medarbetarna är Dejana Kercov och Nada Hanna, båda med utländsk bakgrund, som här aktivt arbetar för att hjälpa andra kvinnor i liknande situation för att inlemmas i det svenska samhället. Såväl vad gäller svenska språket som möjlighet att vara del av den svenska arbetsmarknaden. I dagsläget har Mariana Morosanu tillsammans med de båda medarbetarna slussat ut ett 20-tal kvinnor till arbetsmarknaden genom de olika kontakter som organisationen upparbetat med olika företag.

    Genom studiecirklar, arbetsträning och träffar ökar möjligheterna för dessa kvinnor att känna delaktighet i samhället.

    Eva Stråth och Nils-Erik Emme från Kristdemokraterna överlämnade Vitsippspriset, en praktisk glasskärbräda med vitsippsmotiv, samt diplom och tårta till Mariana Morosanu och medarbetarna i centret.