• KD/M budget satsar på skola och äldreomsorg

  Nyligen presenterade Kristdemokraterna och Moderaterna sitt budgetförslag för Jönköpings kommun. Förslaget skiljer sig markant från det förslag den styrande koalitionen (S, L, C och MP) presenterade. De två största skillnaderna handlar om skola och äldreomsorg.

  När det kommer till skolan vill KD och M stoppa en besparing på 20,4 miljoner kronor, som mestadels skulle drabba grundskolan.

  Vad gäller äldreomsorgen handlar det om flera förslag från KD och M, t ex att tillsätta medel för att avhjälpa äldres ensamhet.  Oppositionen vill skjuta till fem miljoner kronor för äldreboendet Västerhäll i Tenhult för att förhindra en planerad nedläggning.

  Dessutom motsätter sig KD och M en stängning av Ekhagens gästhem som fyller en mycket viktig roll för vård i livets slutskede. KD och M motsätter sig nedläggning av äldreomsorgsplatser.

  Andra förslag som lagts i budgeten är upprustning av hamnar, mer resurser för att utreda förorenad mark, ett ökat föreningsstöd och satsning på konstsnö, det som tidigare efterfrågats av Konstsnöalliansen. Medel överförs till socialnämnd och IFO-nämnd för att b la inrätta så kallade kvalificerade kontaktpersoner ska finnas på de tre områdeskontoren och ha kontakt med både handläggare och familjer.

  Vidare vill KD och M se en annan P-lösning tillsammans med handeln istället för den omdiskuterade höjningen av P-avgifter.