Revisionen används som ett slagträ

Björn-Owe Björk, Oscar Hahne

Förra året bad oppositionen revisionen granska om kommunen har riktlinjer för markanvisningar. Samtidigt har man avsiktligt försenat arbetet med att ta fram riktlinjer för markanvisningar. Det är olyckligt eftersom det riskerar att urholka förtroendet och trovärdigheten för revisionen.

Läs mer


Satsning på utökad barnomsorg

Barn

Publicerad i helhet, Knivstabygden 20 jan
Utbildningsnämnden har haft ett hektiskt första år. Under 2016 fortsätter vi att prioritera skola och förskola. Vi vill bland annat utöka dagens femton timmar i förskolan för barn till arbetssökande och arbeta för fler barnomsorgsformer.

Läs mer