Förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen!

–  Att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen måste vara en prioriterad fråga för Örebro kommun. Inte minst under sommarmånaderna med många vikarier aktualiseras frågan om vad som ska göras för att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen, säger Lars O. Molin ordförande för Kristdemokraternas partiavdelning i Örebro.

lars o fb

Läs mer

Örebroporten förvärvar vid Örebro Airport

Örebroporten Fastigheter förvärvar alla byggnader från Örebro Läns Flygplats. Affären är på 50 mkr och avser drygt 9 000 kvm lokalytor. Efter försäljningen kan flygplatsens ledning fokusera på att utveckla själva kärnverksamheten, fraktflyg och passagerarflyg med tillhörande infrastruktur. Samtidigt övertas byggnaderna av en professionell fastighetsförvaltare som redan innan denna affär äger och förvaltar 10 000 kvm lokaler vid flygplatsen.

– Flygplatsen är mycket viktig för hela Örebroregionen, särskilt för näringslivets och Universitetets utveckling, men även för besöksnäringen. Detta strategiska  beslut kommer att stärka och gynna regionens utveckling i stort, säger Lennart Bondeson (KD), styrelseordförande Örebroporten.

Läs mer

Ett dåligt förslag att förbjuda religiösa skolor

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) har gjort ett utspel om att regeringen överväger att förbjuda konfessionella friskolor, vilket särskilt skulle drabba skolor där religiösa minoriteter har sin skolgång.

Utspelet blir särskilt allvarligt när det blir en attack mot religionsfriheten, på den kulturella mångfalden, redan utsatta minoriteter och föräldrars rätt att ta ansvar för sina barns uppfostran och skolgång.

Läs mer

Partier använder begreppet för att vinna SD-sympatisörer

Under årets Almedalsvecka användes uttrycket ”svenska värderingar” vilket lett till mycket diskussion.Om samtal om värdegrunden fördjupas i det offentliga samtalet, i familjer och civilsamhälle, i näringsliv och i dagens skola kan det leda till en positiv samhällsutveckling.

Men om det endast handlar om populistiska och retoriska utspel riskerar det att leda till ökade motsättningar mellan människor, rädsla för det nya och en stärkt nationalism.

Läs mer

Mod och tid kan ge jobb till dem som har ett funktionshinder

Örjan Samuelsson lyfte nyligen fram många viktiga aspekter på arbetsmarknad och synen på arbete. För oss Kristdemokrater är ett viktigt mål att alla personer ska kunna arbeta 100% av sin förmåga och varje person som går arbetslös är ett slöseri med mänskliga resurser. Att ha ett arbete innebär förutom ekonomiska möjligheter att ta ansvar för sig själv och sina närmaste också stora möjligheter till personlig utveckling, arbetsgemenskap och sociala kontakter.

Läs mer

Positiva besked i betygsstatistik

Betygsstatistiken för årskurs 9 i våra kommunala skolor ger flera positiva resultat som visar att vi är på rätt väg.

– Med ett systematiskt kvalitetsarbete på varje skola och en utvecklingskultur där man planerar, följer upp och analyserar resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer, kommer våra skolor att ytterligare förbättra resultaten och höja måluppfyllelsen, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd barn och utbildning.

Läs mer

Sverige ska inte splittra barnfamiljerna!

21 juni kommer Sveriges riksdag att rösta om en ny lagstiftning som riskerar att ge oss Europas mest inhumana migrationspolitik. Stängda gränser, kraftigt inskränkta möjligheter till familjeåterförening samt tillfälliga uppehållstillstånd kommer leda till att barnfamiljer splittras. Europeiska värderingar som utgör grunden för medlemskap i EU hotas nu av det beslut riksdagen står inför.

De förslag som regeringen lagt fram har sågats av samtliga remissinstanser. Konsekvenserna för en stor grupp barn blir förödande. FN:s barnkonvention säger att barn har rätt till skydd och trygghet samt rätt att leva tillsammans med sin familj.

Läs mer

Kom till Oxhagen!

– Genom att besöka Oxhagen kan vi visa solidaritet med de människor som bor och verkar I Oxhagen. Det är med vår närvaro som vi visar stöd för alla krafter som vill få bukt med bråkstakar och kriminella i stadsdelen. Vi har alla ett personligt ansvar att visa solidaritet med våra medmänniskor som bor i Oxhagen, säger Lars O. Molin ordförande för kristdemokraternas partiavdelning i Örebro.

lars o fb

Läs mer

Ökad vuxennärvaro sommaren 2016

För att öka vuxennärvaron i våra stora bostadsområden under sommaren anslår kommunstyrelsen i Örebro två miljoner kronor. Syftet med pengarna är att kunna anställa professionella vuxna med särskilt fokus på lokalt områdesarbete under kvällar och helger.

– Den här satsningen är en del av det viktiga arbetet med att skapa trygghet för barn och familjer i våra bostadsområden. Det är viktigt att kunna sätta in resurser där de behövs som mest, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd. Läs mer

Så blir nya skolan i Tybblelund

I programnämnd barn- och utbildning fattades det i december 2015 beslut om att bygga en helt ny F-6 skola och förskola i Tybblelund. Planerna har sedan dess fortskridit, och nu kan Futurum fastigheter presentera färdiga ritningar och grafik över hur byggnaden kommer att se ut.

Vy 7

Läs mer