20 miljoner till bredbandsutbyggnad i Örebro kommun

Utbyggnaden av bredband på landsbygden är en nödvändighet i ett modernt demokratiskt samhälle. Projekten främjar innovationer, konkurrenskraft och samhällsutveckling och bidrar till att förenkla vardagen för företag och privatpersoner. I Örebro kommun är målet för 2018 att 70 procent av alla hushåll och företag i såväl tätorter som i glesbygd ska erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s. Redan under år 2020 ökar målet till 90 procent. Idag antas den reviderade bredbandsplanen för Örebro kommun, med prioriterade områden för 2018.

– Tillgång till bredband är en fråga om jämlikhet mellan alla kommuninvånare. Oavsett var i kommunen du bor ska du ha tillgång till bredband. Väl utvecklade digitala kommunikationer är avgörande för näringslivets, civilsamhällets och offentlig sektors utveckling. Tillgång till bredband är en förutsättning för kommunen att hantera framtida samhällsutmaningar, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

Läs mer

Ny trädpolicy för ett grönare Örebro

Programnämnd Samhällsbyggnad antar under dagens sammanträde en trädpolicy för Örebro kommun. Trädpolicyn beskriver hur stadsträd påverkar vår upplevelse av stadskärnan, hur vi ska vårda dem och hur vi kan kompensera för de träd vi avverkar.

–       Det går inte att nog understryka trädens betydelse för en stads karaktär. Så mycket atmosfär som tillförs av pilträden längs Svartån, magnoliorna längs Vasastrand och körsbärsblomningen vid Henry Allards park. Staden skulle vara fattigare utan sina träd – och dessutom är de utmärkta bullerskydd, säger Ingalill Bergensten, presidieledamot (KD) i Programnämnd samhällsbyggnad.

Läs mer

Stor satsning på fler vuxna i skolan och bättre ledarskap

Idag fattar Programnämnd Barn och utbildning beslut om flera stora satsningar för skolan i Örebro. Inom ramen för skolutvecklingsprojektet Topp 25 2025 kommer helt nya professioner att testas i Örebros skolor; totalt sju lärarassistenter och sju heltidsmentorer ska anställas. Det kommer utöver detta även satsas 6 miljoner kronor på kompetensutveckling för rektorer och förskolechefer. Totalt uppgår satsningarna till över 14 miljoner kronor.

– Det här är något som vi gör för både lärare och elever. Vi hoppas att lärarna ska känna sig mindre stressade och kan fokusera på undervisningen. Att någon avlastar lärarna den administrativa bördan och annat tidskrävande gör att eleverna har större möjlighet att får det stöd de behöver och kan känna sig mer sedda. Om satsningen faller väl ut vill jag gärna se de här yrkesgrupperna på fler av våra skolor, säger Marlene Jörhag (KD), vice ordförande i Programnämnd barn och utbildning.

Läs mer

Vi bygger Örebro tillsammans!

Tillväxten är välfärdens bästa kompis – nu fortsätter arbetet för en bättre skola och en tryggare välfärd i hela Örebro kommun. I dag fattar kommunfullmäktige beslut om Örebro kommuns budget för 2018. Vi ställer ett samlat politisk förslag som tar ansvar för Örebros fortsätta utveckling mot en opposition, med moderaterna i spetsen, som är mer splittrad än någonsin.

Örebro växer både till antalet människor och som nav för handel, logistik och företagande. Arbetslösheten sjunker och kostnaderna för försörjningsstöd har minskat under flera år. Fler företag etablerar sig och växer här, kulturlivet blir allt rikare och rekordmånga väljer att besöka Örebro kommun. I Örebro byggs just nu flest bostäder i landet för att möta de cirka 2000 nya Örebroare som flyttar hit varje år. Den starka tillväxten skapar goda förutsättningar för fortsatta investeringar i välfärden. Det är så samhällsbygget hänger ihop när Örebro växer.

Läs mer