Moderaterna populistiska nej till Kulturkvarteret

Christopher Rydaeus, (vice ordförande Muf) kritiserar satsningen på kulturkvarteret (NA 12/6) och visar att man inte har förstått sambandet mellan tillväxtsatsningar och mera resurser till det kärnuppdraget – samma argument som M i Örebro driver. Att bygga kulturkvarteret är en angelägen satsning av många skäl. Kulturskolans lokaler behöver totalrenoveras och Conventum behöver få ta över bibliotekets lokaler för att förstärka kongressens fortsatta utveckling.

Läs mer

Örnsro Trästad ett steg närmare förverkligande

Detaljplanen för Örnsro trästad är nu ute på samråd och alla är välkomna att skicka in sina synpunkter. 2015 anordnades en arkitekttävling för hur Örnsro skulle kunna utvecklas till ett bostadsområde. Syftet med tävlingen var att skapa en arkitektoniskt spännande byggnation med hög kvalitet. Vinnare av arkitekttävlingen blev förslaget Örnsro Trästad.

I anslutning till det nya bostadsområdet kommer det också finnas en park och ett gång-och cykelstråk längs med Svartåns södra strand. I parken kommer det anläggas en damm med vattenspegel för att skapa känslan av att Svartån blir en del av Örnsro. Syftet är att både de som bor i bostadsområdet och alla andra örebroare ska få bättre tillgång till grönska. Parken blir ett komplement till å-stråket som går längs med staden.

– Naturområdet runtomkring blir nu ännu finare i och med den nya parken. Vår förhoppning är att många fler än de som bor där kommer vilja umgås i parken eller använda den för rekreation, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

Läs mer

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

– Läget i Afghanistan är mycket allvarligt. Utvisningarna till Afghanistan måste därför stoppas.  Det vilar ett tungt ansvar på regeringen (S och MP) och Migrationsverket att tillse att så sker, säger Lars O. Molin, ordförande för Kristdemokraterna i Örebro.

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade sätter guldkant på vardagen

Nämnden för funktionshindrade beslutar att använda en del av planeringsreserven för att öka trivseln för servicemottagare. Satsningen består av tre delar som innefattar sommartårta till alla verksamheter, utökade möjligheter till sommaraktiviteter och en julfest i slutet på året.

–  Verksamheten går givetvis i första hand, men det känns bra att vi har möjlighet att göra en satsning på ökad trivsel under året när vår budget tillåter, säger Georg Barsom (KD) ordförande Nämnden för funktionshindrade.

Läs mer