Trygghetssatsningar, 100 nya kolloplatser för barn och lördagsöppet på fritidsgårdar

Nyligen fattade Programnämnd samhällsbyggnad beslut om budget för 2018. Fokus är satsningar på trygghet. 12,3 miljoner ska under 2018 gå främst till barn och unga och framtagandet av en gångstråksplan.

I år satsar samhällsbyggnad på konst i gång-och cykeltunnlar, att ungdomar ska vara med i skapandet av offentlig konst och förstärkning av klottersaneringen. Särskilda satsningar på barn och ungdomar omfattar 100 nya kolloplatser för barn, lördagsöppet på fritidsgårdar och förstärker fritidsaktiviteter som är riktade till nyanlända barn och ungdomar.

Läs mer

Marlene och Lennart – valda att dela ledarskapet för KD Örebro!

– Vi är tacksamma för det stora förtroendet som KD:s årsmöte i Örebro partiavdelning gett oss att dela på det politiska ledarskapet, säger Marlene Jörhag och Lennart Bondeson, toppkandidaterna på kommunlistan 2018!

Kristdemokraternas partiårsmöte beslutade på måndagskvällen om ett delat politiskt ledarskap mellan Marlene Jörhag och Lennart Bondeson. Detta främjar både kontinuitet och förnyelse och innebär ett nytt arbetssätt för Kristdemokraterna i Örebro. Läs mer

39 nya miljoner till satsningar på en tryggare välfärd

Nya satsningar på barn och utbildning, mer resurser till människor i utsatta miljöer och kvalitetsförstärkningar inom äldreomsorgen. Det är några av de satsningar för 2018 som kommunledningen med Lennart Bondeson (KD) presenterar idag. De nya satsningarna möjliggörs av den positiva skatteprognos som innebär ett mycket större tillskott i kommunkassan än tidigare beräknat.

Läs mer

Förslag på delat politiskt ledarskap för KD i Örebro!

Nomineringskommittén för Kristdemokraterna i Örebro föreslår ett delat politiskt ledarskap inför valet 2018 mellan Marlene Jörhag och Lennart Bondeson. De toppar kommunlistan med Marlene Jörhag på förstaplatsen och Lennart Bondeson på andraplatsen. Förslaget innebär att Bondeson fortsätter som kommunalråd och växlar över uppdraget till Jörhag efter halva mandatperioden. Marlene Jörhag kommer efter valet att vara gruppledare för Kristdemokraterna och arbeta heltid som politisk sekreterare.

Läs mer