Det ska bli lättare att återvinna matavfall

Genom en ny typ av papperspåse ska Örebroarnas hantering av matavfall underlättas. De nya påsarna ska klara fukt bättre än de nuvarande. Påsarna ska bli verklighet genom att kommunen genomför en så kallad innovationsupphandling. Vid sitt möte 22 augusti tar kommunstyrelsen beslut om att genomföra en innovationsupphandling av en ny typ av matavfallspåse. Innovationsupphandling innebär att upphandla en produkt eller tjänst som ännu inte finns.

– Detta är ett led i vårt klimatarbete och bidrar till att vi når våra mål. Vi kommer få fram en ny påse för matavfall som gör att mer matavfall återvinns. En påse med högre kvalitet för matavfall bidrar även till att minska risken för angrepp av flugor och skadedjur. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

Läs mer

18 miljoner till att rekrytera, attrahera och utveckla medarbetare inom Örebro kommun

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att många kommuner behöver rekrytera nya medarbetare de kommande åren. Örebro är inget undantag.

Den politiska ledningen presenterade idag en ny satsning för att rekrytera, attrahera och utveckla medarbetare inom Örebro kommun. 18 miljoner kronor kommer att satsas nästa år för att stärka och växla upp arbetet med kompetensförsörjning.

– Glädjande nog finns ett stort intresse för många av välfärdsyrkena bland nyanlända och ungdomar. Vi måste ta vara på det bättre. Nu tar vi ta ett samlat grepp genom att tillföra medel, men också genom att kompetensutveckla vissa grupper av vår redan befintliga personal, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

Läs mer

Moderaterna populistiska nej till Kulturkvarteret

Christopher Rydaeus, (vice ordförande Muf) kritiserar satsningen på kulturkvarteret (NA 12/6) och visar att man inte har förstått sambandet mellan tillväxtsatsningar och mera resurser till det kärnuppdraget – samma argument som M i Örebro driver. Att bygga kulturkvarteret är en angelägen satsning av många skäl. Kulturskolans lokaler behöver totalrenoveras och Conventum behöver få ta över bibliotekets lokaler för att förstärka kongressens fortsatta utveckling.

Läs mer

Örnsro Trästad ett steg närmare förverkligande

Detaljplanen för Örnsro trästad är nu ute på samråd och alla är välkomna att skicka in sina synpunkter. 2015 anordnades en arkitekttävling för hur Örnsro skulle kunna utvecklas till ett bostadsområde. Syftet med tävlingen var att skapa en arkitektoniskt spännande byggnation med hög kvalitet. Vinnare av arkitekttävlingen blev förslaget Örnsro Trästad.

I anslutning till det nya bostadsområdet kommer det också finnas en park och ett gång-och cykelstråk längs med Svartåns södra strand. I parken kommer det anläggas en damm med vattenspegel för att skapa känslan av att Svartån blir en del av Örnsro. Syftet är att både de som bor i bostadsområdet och alla andra örebroare ska få bättre tillgång till grönska. Parken blir ett komplement till å-stråket som går längs med staden.

– Naturområdet runtomkring blir nu ännu finare i och med den nya parken. Vår förhoppning är att många fler än de som bor där kommer vilja umgås i parken eller använda den för rekreation, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

Läs mer