Örebro ska bli tillgängligare för teckenspråkiga

Idag antog kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt (KSU) en ny handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad. Handlingsplanen sträcker sig fram till utgången av 2019. Utgångspunkt för planen är att Örebro 2010 utropade sig till Europas teckenspråkiga huvudstad.

– De kommande åren ska Örebro kommun bli bättre på att ta tillvara den unika språk- och kulturkompetens som finns bland döva. Att de teckenspråkigas intresseorganisationer varit med i framtagandet av handlingsplanen har varit avgörande för att prioritera rätt mål och aktiviteter för de kommande åren. Arbetet har förbättrats de senaste åren och samtidigt återstår mycket att göra, säger Lennart Bondeson (KD) ordförande i KSU.

Läs mer

Åldras på dina villkor!

Alla ska ha rätt att åldras på sina egna villkor i Örebro. Att man har blivit äldre får inte innebära att ens möjligheter att bestämma över sitt liv försvinner. Du ska kunna bo var och hur du önskar, få den hjälp du behöver och fortsätta att leva det liv du vill. Vi lyssnar på din vilja och respekterar din rätt att bestämma själv.

På sammanträdet med Programnämnd social välfärd fattar vi idag beslutet att anta strategin ”Åldras på dina villkor”. Det är en strategi som har tagits fram i ett stort dialogarbete och alla partier har varit inbjudna i arbetet. I strategin har det skapats konkreta mål till 2021 med viljeriktningar för 2040.

Läs mer

CV-området blir ny stadsdel i Örebro

Örebro växer och för att säkerställa att alla ska få plats så utvecklar vi nya stadsdelar.  CV-området, som idag är ett industriområde kommer att utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, grönområden och arbetsplatser. Örebro kommun har nu tagit fram ett planprogram för att idén ska bli verklighet.

–       När Örebro växer så mycket som vi gör just nu är det roligt att kommunen kan vara med och ta fram en helt ny, central stadsdel. Det är bra att Jernhusen vill göra en långsiktig utveckling av CV-området med en skön mix av bostäder och grönytor, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i programnämnd samhällsbyggnad.

Läs mer

Idag presenterar vi hela budgeten för Örebro kommun 2018

Idag presenterade den politiska ledningen Örebro kommuns budget för 2018.  Fokus är stora investeringar i skola, vård och omsorg. I budget 2018 får skolan ytterligare 156 miljoner kronor och ytterligare 102 miljoner kronor satsas på Social välfärd än föregående år.

– Vi fortsätter vårt framtidsarbete för en utveckling där tillväxten är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Fler och växande företag är nyckeln till Örebros starka utveckling. Vi gör dessutom viktiga förstärkningar till det civila samhället som är avgörande för att Örebro kommun ska hålla ihop, det är väldigt bra, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

Läs mer