Örebro kommuns digitala översiktsplan är en succé

Örebro kommun är en av de första kommunerna i Sverige som fullt ut digitaliserat sin översiktsplan. Den finns tillgänglig via Örebro kommuns hemsida och är anpassad för dator, surfplatta och smarttelefon. Översiktsplanen visar hur den långsiktiga utvecklingen av kommunen ska se ut.

– En digitalisering av översiktsplanen är viktig ur ett demokratiperspektiv. Det underlättar för datoranvändare att genom hemsidan ge synpunkter på hur Örebro ska utvecklas. Men vi är förstås även intresserade av icke-datoranvändares åsikter, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot programnämnd samhällsbyggnad.

Läs mer

Förskolan i Örebro tar täten i Örebro kommuns arbete för Giftfria miljöer

Giftfria miljöer är en politisk prioritering i Örebro kommun. För förskolan handlar det om att ta bort/byta ut miljöfarliga material och leksaker som är direkt skadliga för små barn. Nu har Rynningeåsens förskola fått kommunens interna miljöpris för sitt arbete. Något som Förskolenämnden uppmärksammar under sitt sammanträde tisdagen den 21 mars.

– Det känns naturligtvis jätteroligt att förskolans arbete med att giftminimera miljön får denna hedersamma utmärkelse. Hela kommunen har ett pågående arbete med Giftfria miljöer och både kommunstyrelsen och Förskolenämnden har avsatt resurser i form av ekonomiskt tillskott för att snabba på arbetet, säger Marie Magnusson (KD), Förskolenämndens ordförande.

Läs mer

Örebro kommun satsar på höstlovsaktiviteter

KFUM Örebro har under många år bedrivit verksamhet riktat till barn och unga i Örebros stora stadsdelar. Föreningen har även, sedan 2005, avtal med kommunen om sommarkollo för 438 barn i grundskolans årskurs 2-6. Nu beviljar Kulturnämnden KFUM Örebro 60 000 kronor i bidrag för aktiviteter även vid höstlov.

Läs mer

Sverige behöver en ny asyl- och migrationspolitik

– Regeringens migrationspolitik, som innebär att flyktingfamiljer splittras och vägras att tillsammans bygga upp en trygg och säker tillvaro, måste få ett slut. Det gäller också ensamkommande flyktingbarn som riskerar att utvisas till länder där de inte har något socialt skyddsnät, säger Lars O. Molin ordförande för Kristdemokraterna i Örebro.

Läs mer

Kristdemokratisk politik gör skillnad!

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd har sjunkit mycket sedan Kristdemokraterna kom in i kommunledningen efter valet 2006. Sedan 2011 har kommunens månadskostnad för försörjningsstöd sjunkit med 2 miljoner per månad. För första gången på mycket länge är arbetslösheten i Örebro kommun lägre än rikssnittet. Den politik vi driver fungerar.

Läs mer

Barngruppernas storlek fortsätter minska i Örebro

Alla kommuner har skyldighet att erbjuda förskoleplats för ett barn inom fyra månader efter att ansökan gjorts. Årsredovisningen visar också på att Örebro lyckas med detta. Precis som 2015 har samtliga som ansökt om barnomsorgsplats under 2016 fått en plats på det önskade datumet. Rådet för främjandet av kommunala analyser har tagit in uppgifter som visat att Örebro är en av endast 19 kommuner i hela riket som lyckas med detta.

– Det är viktigt att familjerna kan kombinera familjeliv och arbetsliv på ett bra sätt, och vi är stolta över att vara en av mycket få kommuner som kan erbjuda plats på önskat datum. Det beror på att vi prioriterat att satsa mycket resurser på att bygga ut förskoleplatser i Örebro, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

Läs mer

Trendbrott för arbetslösheten i Örebro kommun

Arbetslösheten i Örebro kommun är nu lägre än i övriga landet. Beroendet av försörjningsstöd i gruppen unga, 18-24 år, har halverats och barnfamiljer som är beroende av försörjningsstöd har minskat med omkring 20 procent sedan den politiska ledningen tillträdde.

Idag presenterade den politiska ledningen i Örebro kommun nya siffror för arbetslöshet och försörjningsstöd i Örebro kommun. Arbetslösheten är nu för första gången inom överskådlig tid lägre än i övriga landet och sjunker också snabbare i kommunen jämfört med rikssnittet, framförallt bland unga. Sedan den politiska ledningen tillträdde 2011 har beroendet av försörjningsstöd minskat kraftigt i kommunen.

Läs mer

Nya satsningar ska höja skolresultaten

Förra veckan klubbades flera viktiga satsningar för att höja skolresultaten i skolorna i Örebro. Detta innebär bland annat stora satsningar på att elever som har hög frånvaro i skolan ska få rätt hjälp att komma på fötter igen och att utveckla en Örebromodell för kollegialt lärande.

– Lärarnas kompetens och förmågor spelar en central roll för vad eleverna faktiskt lär sig. Det som händer i klassrummet är mycket viktigt. Många skolor vill jobba mer med kollegialt lärande och nu startar vi ett arbete i samarbete med universitetet för att ta fram verktygen, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

Läs mer

Örebro kommun slår rekord i bostadsbyggande

Örebro kommun har slagit ett nytt rekord. Under 2016 byggde Örebro kommun över 2000 nya bostäder. Det är nästan 900 fler än 2015. Örebro fortsätter bygga mest i landet per invånare, jämfört med stora kommuner.

– Att människor väljer att leva och bo i Örebro är roligt. Det känns bra att vi lyckas hålla den höga byggtakt som krävts av marknaden, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad.

Läs mer

Första spadtaget för skolan i Södra Ladugårdsängen

I Södra Ladugårdsängen växer en stadsdel växer fram i snabb takt. Idag tas det första spadtaget för områdets nya skola som blir en 3-parallellig F-6-skola med plats för 525 elever. Skolan kommer stå färdig till skolstarten hösten 2018.

Beslutet om skolan fattades i Programnämnd Barn och utbildning den 2 december 2015.

– Det har hittills inte byggts många helt nya skolor i Örebro. Just den här skolan ska bli väldigt spännande att få se växa fram. Den är utformad på ett annat sätt än någon annan skola vi har, med öppna, moderna och luftiga lokaler, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

Läs mer