• Debatt: Örebroarna kan vara stolta över sin flygplats

  Örebro flygplats invigdes 1977 och har haft trafik sedan 1978.  Det centrala läget har idag ett stort upptagningsområde från hela Mellansverige och till och med från Norge. 

  MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt Försvarsmakten anser att flygplatsen har ett mycket viktigt strategiskt läge och fungerar idag som både beredskapsflygplats och för internationella hjälpinsatser, samt tar emot cargo, post och andra leveranser. En marknadsfördel är den långa start- och landningsbanan på 3,3 km, vilket gör att extra stora flygplan kan trafikera här tillsammans med de större charterbolagen och ett lågprisbolag med direktanknytning till London två gånger i veckan året om!  

  Det var mycket intressant att ta del av det avancerade arbetet som flygledartornet hanterar samt möta personal som sköter den imponerande maskinparken, för en säker och bra skötsel av landningsbanor och övriga delar. 

  Flygplasten är ett föredöme i den gröna omställningen genom att de blev fossilfri flygplats 2020 och det första elflyget var på besök 2022. De ligger i framkant inom teknikutveckling för AI – artificiell intelligens – i form av autonom lagerhantering med drönare. Pilotprojektet pågår med stöd från bland annat Örebro och Linköpings universitet, Region Örebro län, Kumbro och Business Region och kan bli verklighet redan 2024/2025.  

  Vi besökte flygplatsen för att ta del av deras framtidsplaner, men också lyssna till oron för utvecklingen framåt när det gäller infrastruktur inte minst. Flygplatsen saknar en busslinje som förbinder resenären med Örebro resecentrum och det tycker vi Kristdemokrater är anmärkningsvärt med tanke på att flygplatsen har hundratals resenärer varje vecka och ca 600 medarbetare inräknat de företag som verkar i anslutning till flygplatsen, till exempel företaget TAM som med sin specialistkunskap och ett 50-tal medarbetare, servar och bygger om flygplan med hela världen som intressenter.  

  Det finns stor potential att utveckla arbetet med besöksnäringen i Örebroregionen och kringliggande län. Allt fler turister flyger från Europa, via London. Det finns en nyfikenhet på Sverige men idag finns endast några få paketerade besöksmål. Flygplatsen erbjuder möjligheter som både Örebrokompaniet och Regionen borde ta tillvara för att få i gång fler turistmål och paket. Hur tänker den politiska majoriteten i Örebro kommun här, vad är visionen? 

  Vi som rest via Örebro flygplats kan konstatera att lokalerna är slitna och trånga med dålig ventilation och skyltning och i ankomsthallen saknas både information och marknadsföring om Örebro. Kumla har tagit för sig och syns mest. För övrigt är det tråkiga tomma väggar som bara väntar. Det är inte okej när tusentals turister passerar. Varför inte ha en Wall of fame? Lyfta fram kända Örebroare, företag, Bergslagen, Tiveden och övriga besöksmål? Vi har så mycket att vara stolta över! 

  Kostnaden för flygplatsen som vi delar mellan Regionen, Örebro, Kumla och Karlskoga, ger en tiodubblad payback med ca 420 miljoner kronor i samhällsvinst. Örebro Flygplats är otroligt viktig för tillväxt, jobb och beredskap i Örebro. Vi kristdemokrater står bakom flygplatsen och vill se en fortsatt utveckling, kommunikation och infrastruktur, samt att statsbidrag och EU-medel kommer oss till del! 

  Susanne Lindholm Henningsson, (KD) Kommunalråd i opposition
  Anders Hagström, ordförande för Kristdemokraterna i Örebro kommun
  Elias Hallman (KD), ledamot i Bygg och miljönämnden
  Kasper Avenbrand (KD), ledamot i Grundskolenämnden