• KD satsar på palliativ vård i hemmet för barn

  Kristdemokraterna i landstinget har presenterat sitt budgetförslag för landstinget i Uppsala län 2017. Vi lyfter särskilt fram vården för äldre och barn i våra ekonomiska satsningar. Idag finns ett beslut om barn i hela länet ska kunna vårdas palliativt i hemmet, men att det inte är genomfört i praktiken. Vi vill påskynda arbetet med detta och avsätter två miljoner.

  I övrigt vill vi flytta 20 miljoner kronor från sjukhusstyrelsen till vårdstyrelsen för att flytta vård från sjukhusen till primärvården.

  Fler satsningar:
  – Sex miljoner till beroendevård av barn och förstärkningar av barn- och ungdomspsykiatrin
  – En och en halv miljon till äldrecentraler
  – Två miljoner till palliativ vård för barn
  – En miljon till förbättrad information inom kollektivtrafiken.