• Lars Adaktusson talade i Enköping

   

  Under lördagen gästades Enköping av Kristdemokraternas EU-parlamentariker Lars Adaktusson. Han talade om vikten av att Sverige aktivt arbetar för att stoppa förföljelsen och mördandet av kristna och andra minoriteter som pågår i Irak och Syrien, på grund av de extremistiska IS agerande i området.

  Kristdemokraterna vill att Sverige skall verka aktivt för att FN ingriper och vidtar de åtgärder som krävs för att stoppa dessa massiva krigsförbrytelser och massmord som pågår i området. Det kan även innebära att FN måste sätta in militära styrkor och att Sverige i så fall bör bidra till en sådan insats.

  Vidare vill kristdemokraterna att det skall bli svårare för svenskar att åka och ansluta sig till IS eller andra extremistiska grupper som deltar i strider. Det behövs stöd till de familjer som blir utsatta för rekrytering till dessa extremistiska grupper i Sverige.

  Kristdemokraterna vill även att Sverige bättre hanterar det hot som uppstår mot landet, då svenskar åker ner till konfliktområdet och radikaliseras i dessa extremistiska grupper, för att senare återvända till Sverige och det svenska samhället.

  I grunden handlar det om att förhindra brott mot mänskligheten utomlands och skydda vår egen demokrati mot våldsbejakande extremism.

  Efter anförandet kunde besökarna ställa frågor, vilket ledde till en livlig diskussion.

  Förutom Lars Adaktusson deltog även förstanamnet på riksdagslistan i Uppsala län, Mikael Oscarsson, och de lokala företrädarna för Kristdemokraterna i Enköping, Monica och Lars Landén, Mikael Holmberg, Marianne Gådevid och Henrik Lindberg.