• Våra mål i kommunpolitiken

  Vi söker ditt förtroende för att arbeta för att vårt fina Enköping ska bli en ännu bättre kommun att bo, leva och växa upp i. Rösta på Kristdemokraterna den 14 september!

  • Införa tjänstegarantier inom kommunens samtliga ansvarsområden
  • Minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids- inför ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet

  • Närproducerad ekologisk mat på våra förskolor, skolor och äldreboenden
  • Ge äldre rätt att välja äldreomsorg, färdtjänst och hemlevererad mat
  • Vi vill införa ett avdragsgillt bosparande för unga och införa en boendegaranti- bostäder åt alla
  • För att Enköping ska fortsätta utvecklas och bli mer attraktivt behövs fler jobb och högre tillväxt. Vi vill skapa ett näringslivsklimat som uppmuntrar nya idéer och underlättar för entreprenörskap och företag
  • Viktigt att värna om Enköpings rekreationsområden och att skapa hälsofrämjande och läkande miljöer för bättre folkhälsa
  • Samverkan mellan kommun, landsting och det civila samhället är viktigt för att kunna arbeta förebyggande och uppsökande vid psykisk ohälsa och utanförskap