• Tillväxt – med småstadskaraktär

  KD har många prioriterade frågor. Dit hör definitivt vården och de äldres villkor, för att inte tala om trygghetsfrågor. Kristina Eriksson, partiets förstanamn till kommunfullmäktige inför höstens val, berättar engagerat om sin väg in i KD och vilka frågor som hon själv brinner för. 

  – Jag är uppvuxen på en gård på landet och blev tidigt politiskt intresserad. Jag minns hur min pappa, som var företagare, läste tidningen vid frukostbordet och kunde beklaga sig, ”Nu har de höjt dieselpriserna igen.” Hans konstaterande på den tiden är som alla vet högaktuellt idag. Många av våra lantbrukare kämpar för sin överlevnad. Och det samtidigt som vår självförsörjning av livsmedel är skrämmande låg, konstaterar Kristina Eriksson.

  Uppväxten på landet i en företagarfamilj har onekligen präglat henne, även i hennes politiska gärning. Hon betonar vikten av att skapa bra förutsättningar för näringslivet. Det ger arbetstillfällen och välstånd för alla. 

  – Det som är bra för företagen är bra för Enköping. Det ger också möjligheter att satsa på familjen, säger Kristina och kommer därmed osökt in på det som öppnade upp hennes ögon för KD, eller KDS som partiet då hette. Det var på 90-talet när hon hade gift sig, fått familj och barn.

  – Jag fick vårdnadsbidrag i ett halvår. 1800 kronor i månaden. Det går väl inte att leva på, fick jag höra. Nej, men det var i alla fall bättre än ingenting. Men det försvann direkt vid maktskiftet -94. Då insåg jag vilken familjefientlig politik Socialdemokraterna bedrev, vilket de fortfarande gör, till skillnad mot oss.

  Kristina poängterar att KD värnar om familjens rätt att själv bestämma om föräldraledighet och att fritt kunna överlåta dagar mellan varandra. 

  – Det handlar grundläggande om att beslut ska tas på lägsta möjliga nivå, nära de människor som berörs. Just närhetsprincipen är en ideologisk grundbult inom Kristdemokratin, påpekar Kristina.

  Hon berättar att hon och hennes familj på den tiden åkte till Uppsala på första maj för att demonstrera för just familjen. ”Familjefrågan är lika viktig nu som den var då.” Några år senare blev hon ersättare i kommunfullmäktige. Inför valet 2018 blev hon plötsligt nummer två på listan, efter Bo Reinoldsson.

  – Jag hade inga sådana ambitioner men uppskattade förtroendet från medlemmarna.

  KD fick två mandat i fullmäktige och ingår i dag i det blågröna styret. 

  – Det är nu en jättespännande period inför valet, att nå ut till Enköpingsborna med vår politik, med förhoppning om att växa med fler mandat. 

  Kristina lyfter här några frågor som är viktiga lokalt i Enköping, att till exempel inte höja skatten, helst sänka den. Det är självklart också viktigt att hushålla med skattemedlen. 

  – Vi står också upp för Joar Blå, att bygga om och utveckla verksamheten och att kunna öka tillgängligheten. Vi vill att det ska bli en attraktiv mötesplats för kulturen i Enköping för alla generationer.  Att processen nu är i gång med en programhandling är bland det viktigaste vi har åstadkommit under den är mandatperioden.  

  Att ta vara på möjligheten att Enköping är en av landets mest expansiva kommuner, är också angeläget. 

  – Vi vill skapa hållbara stadsdelar med blandad bebyggelse, inte förtäta eller bygga höga hus. I stället vill vi att staden får växa som trädgårdsstad och på så sätt bibehålla Enköpings genuina småstadskaraktär. 

  I sitt jobb som biträdande rektor, och som politiker med ansvar för kultur och fritidsfrågor, är Kristina givetvis också engagerad i föreningslivets förutsättningar, speciellt med fokus på barn och ungdomar. 

  – Det är så viktigt med en bra och meningsfull fritid, även för barn och ungdomar som inte är föreningsaktiva, betonar Kristina, som själv har ett stort frilufts- och idrottsintresse. 

  Att skolan och dess förutsättningar står högt på hennes prioritetslista är ganska givet, men om det kan du läsa i en separat text på sidan 11.