• Många unga behöver någon att tala med

  Enköpings kommun är på många sätt en bra kommun att växa upp i. Arbetslösheten är relativt låg i vårt län och befolkningen är förhållandes vis frisk. Detta till trots verkar inte ungdomar ”må så bra som de har det”, det finns ett stort behov att ha någon att prata med, någon att få råd och stöd av.

  Kristdemokraterna vill bredda ungdomsmottagningarnas kompetens. Fokus bör handla om hela livssituationen och inte bara om sex och preventivmedel. Det är viktigt att kunna ge både killar och tjejer stöd i etiska frågor, relationsfrågor och livsstilsfrågor. Detta kan med fördel ske i samverkan med frivilligorganisationer som IOGT NTO, kyrkor och kommunens ungdomsverksamhet.

  Vi vill verka för att en elevhälsogaranti ska införas som ger en elev rätt att inom ett dygn få kontakt med elevhälsovården. Det ska alltid finnas hjälp att nå när en ung person söker hjälp. Kristdemokraterna föreslår som en del i att motverka barn- och ungas psykiska ohälsa att förstärka kommunens föräldrastöd.Tillgänglighet, bra bemötande och bred kompetens är en förutsättning för att alla elever ska kunna få ett tillräckligt elevhälsostöd.

  Vi vill utveckla och förbättra tillgängligheten till den första linjens sjukvård och den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Viktigt är också att inhämta kunskap och metoder för att identifiera riskgrupper och metoder för att rikta särskilda förebyggande insatser till barn och unga. Detta måste ske i bred samverkan med landsting, kommun och civilsamhället för de ungas bästa.

  Målet måste vara att det alltid finns någon som ser varje enskild ungdom och Kristdemokraternas målsättning är att Enköpings kommun ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i.

  Monica Landén, kandidat till kommunfullmäktige för Kristdemokraterna

  Miriam Eriksson, kandidat till Landstingsfullmäktige för Kristdemokraterna