• Familj, barnomsorg och förskola

    Vi ser tyvärr hur vardagen för många familjer är svår att få att gå ihop. Stress, tidsbrist och otillräcklighet är något som många känner igen. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för att familjerna ska få möjlighet att utforma livet så att vardagen fungerar och stötta föräldrarna i rollen som föräldrar. Barnomsorg och förskola är viktiga pussel i vardagen.

    Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. E...