• Blankt NEJ! till ny fastighetsskatt

  År 2008 avskaffades fastighetsskatten efter att Kristdemokraterna länge drivit frågan och haft det som ett av sina viktigaste vallöften i valet 2006. När så den första Alliansregeringen bildades blev det möjligt att slopa den illa omtyckta skatten. Den ersattes av en fastighetsavgift, som visserligen också kan ifrågasättas men som åtminstone är lägre, mer beräknelig och har ett maxtak.

  Nu börjar oroväckande många partier (V, S och MP) propagera för att fastighetsskatten ska återinföras (V, S) eller att fastighetsavgiften kraftigt ska höjas (MP). Signalerna som skickas är att om S med stöd av V och MP får vara kvar vid makten kommer det att ske.

  När fastighetsskatten fanns kunde skatten för en villa från ett år till ett annat öka dramatiskt till följd av att grannarna sålt sina hus dyrt. Många tvingades sälja sina hem av kostnadsskäl. Värst drabbades änkor och änklingar som levde på pension.

  En återinförd fastighetsskatt skulle sannolikt innebära kraftiga skattehöjningar för en majoritet av landets 2,4 miljoner småhusägare och slå särskilt hårt mot hushåll med låga inkomster. Att äga ett hus ger ingen löpande inkomst eller avkastning utan kostar istället genom reparationer och underhåll.

  Kristdemokraterna säger NEJ! till återinförd fastighetsskatt. Jag är orolig för att återinförd fastighetsskatt blir verklighet efter valet nästa år om S och MP, med stöd av V, får vara kvar vid makten.

   

  Sara Lidqvist, partidistriktsordförande