• Niklas Asklander – Gotlands kandidat till Europaparlamentet

   

  ”Ett starkt Europa och EU, ett EU som gör rätt saker”

  EU har effektivt bidragit till fred och säkerhet samt ekonomisk framgång i Europa under lång tid. Jag växte upp under en tid när Sverige inte var med i EU och jag tycker det är så mycket bättre nu. Det var långa köer vid tullstationerna till respektive land och det tog lång tid att komma fram till sitt mål.

  Tack vare det europeiska samarbetet är den situationen idag historia. Istället för den misstro och misstanke som fanns då finns idag en gemenskap, en enkelhet att verka och bo i olika länder. En möjlighet som jag och min familj har provat och trivts med. Detta vill jag bevara och förbättra.

  Idag finns det krafter som jobbar för att EU ska gå mot att bli mer federationslikt. Detta skapar misstro, splittring och en ovilja gentemot EU. Samtidigt finns andra starka krafter som jobbar för att splittra EU genom att få de egna länderna att dra sig ur samarbetet. Dessa krafter får inte ha något mer inflytande!

  Jag vill och önskar att EU ska få fortsätta vara en garant för fred i Europa. Det finns stora frågor som jag tror EU ska fokusera på. EU ska inte bestämma allt för alla, det finns många områden där besluten fattas bättre i varje enskilt land, i varje enskild kommun eller till och med hemma vid köksbordet.