• KD uppmanar till att rädda LSS

  Syftet med LSS, och inte minst insatsen personlig assistans, var att ge människor med funktionsnedsättning rätt att leva som andra och vara delaktiga i samhället. Men efter den socialdemokratiskt ledda regeringens nedskärningar under nästan tre år, har vi fått en situation där många måste föra en kamp mot myndighetsbeslut för att få det stöd de behöver för att klara sin vardag.

  Personer som behöver hjälp för att andas eller äta får inte alltid den hjälp de behöver. Det är en ovärdig och omänsklig politik som vi kristdemokrater inte kan acceptera.

  Den socialdemokratiska regeringens LSS-utredning ska presenteras den 15 december, men redan nu har utredaren beskrivit några av förslagen som de överväger i en debattartikel i SvD (23/10). Några av förslagen handlar om att barn under 16 år och personer som behöver hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionsnedsättning förlorar rätten till assistansersättning. Hur det stöd som ska ersätta dessa personers nuvarande assistans ska vara utformat är oklart. Men kommunerna föreslås ta över ansvaret för de nya insatserna.

  Vi kristdemokrater är inte övertygade om att de nya insatserna kommer ge ett bättre stöd än dagens personliga assistans. Vi befarar också att många kommuner kommer få svårt att hantera de ökade kostnaderna som den föreslagna insatsen kommer medföra.

  Om kommunerna inte klarar av att ge ett fullgott stöd kommer familjer som redan idag kämpar för att klara vardagen få det ännu svårare om den nya insatsen medför att föräldrar eller anhöriga förlorar möjligheten att vara assistenter.

  Kristdemokraterna har lagt ett så kallat utskottsinitiativ i Socialutskottet i Riksdagen för att så snabbt som möjligt sätta igång en lagändringsprocess för att hjälpa de som hamnat i kläm i LSS-krisen. Om ett enigt utskott sluter upp bakom utskottsinitiativet bedömer vi att även en övergångsregering har möjlighet att agera genom stödet av riksdagen för att hitta de politiska lösningar som krävs i denna akuta situation. De drabbade kan inte vänta längre och vi politiker med makt att göra verklig skillnad i dessa människors liv kan inte passivt titta på.

  Vår önskan och förhoppning är att samtliga partier är redo att omvandla valrörelsens vackra ord till handling och stöda initiativet.

  Pia Steensland (KD), riksdagsledamot och talesperson för funktionshinderfrågor
  Sara Lidqvist (KD), gruppledare i regionfullmäktige på Gotland