• Låt mormor också vara föräldraledig

    År 1992 instiftade FN:s generalförsamling Internationella familjedagen, och den infaller sedan dess varje år den 15 maj. Kristdemokraterna på Gotland vill uppmärksamma det genom några ord om hur vi vill förenkla vardagen för barnfamiljer.

    Barn som växer upp i en trygg familj får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera. För att ta steg ditåt behöver familjerna mer frihet och ett större handlingsutrymme. Här har politiken en roll att ta.

    Kristdemokraterna vill ha en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta föräldrapenningdagar till varandra men även till andra närstående, till exempel en mormor eller en bonuspappa. Det skulle underlätta många familjers planering och även underlätta för kvinnor att komma tillbaka till arbetslivet efter föräldraledighet.

    Vi vill också se ett nytt jobbskatteavdrag för föräldrar för att stärka familjernas ekonomiska handlingsutrymme. Barnfamiljer har halkat efter ekonomiskt det senaste decenniet men med vårt förslag får familjer där båda föräldrarna arbetar sänkt skatt med 1.000 kronor per månad. För oss i KD är familjen fortsatt den viktigaste gemenskapen att satsa på.