• Mat till våra äldre

    Vi har många äldre personer på Gotland som behöver hjälp med mathållningen. En del behöver stöd med att laga, värma eller servera maten, andra är i behov av att få ett mål mat hemskickat. Att få i sig bra och näringsriktig mat är livsviktigt och behovet minskar inte då man blir äldre, snarare tvärtom!

    Sedan en tid tillbaka får inte hemtjänstpersonal laga mat hemma hos den behövande och det finns inte heller en funktion för matdistribution, förutom till personer som behöver specialkost. Hur ska då den person som inte kan laga sin egen mat få hjälp? I Visby och på enstaka andra orter på Gotland kan det lösas med hjälp av att restauranger och cateringfirmor erbjuder hemleverans av varm mat. Men hur ska alla äldre på landsbygden göra? Det är knappast rimligt att förlita sig till att restauranger och cateringfirmor kan köra ut varm mat till alla platser på ön till en rimlig kostnad.

    Socialnämnden behöver se över den här frågan omedelbart och fatta ett beslut som gör att våra äldre – oavsett var på Gotland de bor – ges en rimlig möjlighet att få tillgång till näringsriktig mat.
    Kristdemokraterna tar upp kampen för ett gott liv hela livet.