• Ökad demokrati eller inte? Dags att bestämma sig

  I ett demokratiskt samhälle finns en ständig strävan efter ökad jämlikhet. Varje individ ska ges möjlighet att göra sin röst hörd.

  Sveriges nya vallag trädde i kraft 2015 och kommer att praktiseras för första gången i samband med valet 2018. Bland annat ges nu möjlighet till ökad demokrati och att låta varje röst bli lika mycket värd. Det sker genom att låta de nuvarande tre valkretsarna på Gotland (norra Gotland, södra Gotland och Visby) slås ihop till en. Jag förklarar med ett räkneexempel:

  Låt säga att vi har tre valkretsar, 1, 2 och 3, och tre politiska partier, Parti A, Parti B och Parti C. I valkrets 1 får Parti A 100 röster, Parti B 99 röster och Parti C 0 röster. I valkrets 2 får Parti A 0 röster, Parti B 99 röster och Parti C 100 röster. I valkrets 3 får Parti A 0 röster, Parti B 99 röster och Parti C 100 röster. Parti A, Parti B och Parti C slåss om ett mandat i varje valkrets. Parti A kommer att få ett mandat och Parti C får två mandat. Parti B blir utan mandat, trots att man har fått flest antal röster totalt. Rättvist? Så kan det gå om man har tre valkretsar.

  Om vi istället har en valkrets blir matematiken, och även demokratin, mycket lättare att ha att göra med. Parti A har 100 röster, Parti B har 297 röster och Parti C har 200 röster. Parti B vinner därmed minst ett mandat.

  Så… både jag och Kristdemokraterna på Gotland tycker att det vore ärligast mot alla gotlänningar om varje röst blir lika mycket värd, oavsett om man bor på norr, på sudret, i Visby, på Östergarnslandet eller någon annanstans. Därför har jag, då Kristdemokraterna än så länge saknar mandat i fullmäktige, lämnat ett medborgarförslag om det här. I juni förra året fick alla politiker i regionfullmäktige medborgarförslaget på sitt bord och senast i oktober i år måste fullmäktige fatta sitt beslut om valkretsindelning i valet 2018.

  Det är dags för våra förtroendevalda att ta tag i frågan och diskutera den inom sina respektive partier. Och dags för oss som röstat fram dessa politiker att vara tydliga med att vi förväntar oss att varje röst från och med nu ska vara lika mycket värd.

  (Insändare av Sara Lidqvist publicerad i GA och GT i februari 2017)