• Premiär i fullmäktige

    Idag tar vi plats i fullmäktige! Sara och Ola som ordinarie ledamöter, Linnéa och Anna som ersättare. Ola tar dessutom plats som ersättare i regionstyrelsen. Sara blir gruppledare.