• Pressmeddelande – namninsamling mot uthyrning av Slite hamn

  Kristdemokraterna på Gotland har startat en namninsamling till syfte att uppmärksamma
  den rödgröna majoriteten på Gotland om att vi är många, både gotlänningar och andra,
  som inte vill att Region Gotland hyr ut hamnen i Slite till av ryska staten majoritetsägda
  Gazprom.

  Ansvariga ministrar i regeringen har idag uttryckt att de gotländska politikerna av
  säkerhetspolitiska skäl bör säga nej till uthyrning av hamnen i Slite, men att man inte
  kan kringgå den kommunala rätten till självbestämmande.

  – Det är bra att regeringen nu informerat Region Gotlands högsta ledning, precis som vi
  nyligen efterfrågade i ett brev till utrikesminister Margot Wallström, men vi lutar oss
  inte tillbaka förrän vi vet att ett nej till uthyrning av hamnen är i hamn, säger Sara
  Lidqvist, ordförande för Kristdemokraterna på Gotland.

  Namninsamlingen finns digitalt på www.skrivunder.com/slitehamn och inom kort även
  som papperslistor runtom på ön.

  Pressmeddelande