• Rapport från miljö- och byggnämnden

    Johan Asplund rapporterar från förra veckans miljö- och byggnämnd:

    Den fråga som förväntades ge mest uppmärksamhet var placeringen av konstverket/skylten #ILoveVisby, som ju inte får stå kvar på Donners plats. Föreslaget var att skylten ska få stå i närheten av Dalmansporten. Inom nämnden fanns det olika åsikter. Från Kristdemokraternas håll framförde jag åsikten att, även om skyltens skönhet kan diskuteras, en tillfällig lösning på den föreslagna platsen var den minst dåliga lösningen. Min utgångspunkt är att vi inte ska motarbeta civilsamhället, och beslutet blev att placera skylten enligt förvaltningens förslag under ett år, i väntan på en bättre permanent lösning.

    Generationsskiften inom lantbruksfastigheter är ett återkommande ämne i nämnden, och det är ofta jordbruksmark, eller närheten till sådan, som sätter käppar i hjulet. När en familj vill bygga boende till sina ungdomar på tomt i anslutning till gården blir det alltid bekymmer med närheten till jordbruksmark. Det hindrar också ett organiserat övertagande av verksamheten. Det finns många skäl till att man har en sådan ordning, där jordbruksmarken skyddas, men ibland räcker inte flexibiliteten i lagstiftningen till.

    Den entreprenörfamilj i När som vill bygga boende för turister med pool och matservering skulle kunnat bli besviken på nämnden, om vi hade hårdtolkat regelverket, men det blev den inte. Vi kunde glädjande nog ge planbesked.

    Vi jobbar på för att civilsamhället ska fungera och att så många som möjligt ska vilja och kunna bo på Gotland.