• Rapport från socialnämnden

    Idag har Region Gotlands socialnämnd sammanträtt.

    En av de viktigaste frågorna på mötet handlade om utvecklingen av valfrihet inom hemtjänsten (LOV). Socialförvaltningen har på vårt uppdrag tagit fram ett förslag på hur vi kan göra LOV hemtjänst ännu bättre. Såhär sammanfattar förvaltningen:

    ”Förslaget till förändring gynnar brukare, ger en rättvisare ersättning till utförare, skärper de arbetsrättsliga villkoren, minskar Region Gotlands administrativa arbete samt gynnar miljön.”

    – Det är ett väldigt bra förslag som förvaltningen tagit fram. Jag är glad att vi idag röstat för att gå vidare med det här, säger Sara Lidqvist, Kristdemokraternas representant i socialnämnden. Det är också bra att det här arbetet har skett i ett gott samarbete med många av de nuvarande utförarna, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för brukarnas valfrihet framöver.