• Referat från KD Gotlands årsmöte 2021

  Lördagen den 20 mars höll Kristdemokraterna på Gotland sitt digitala årsmöte. Mötet inleddes med att styrelsens ordförande Sara Lidqvist berättade om aktuell lokal politik. Hon passade också på att berätta att Kristdemokraterna på Gotland ökade medlemstalet med drygt 7% under 2020. Det gör Gotland till det distrikt som har ökat procentuellt mest i landet. Hittills i år ser vi också en ökning av antalet medlemmar på Gotland. Det här är väldigt glädjande när det samtidigt rapporteras att antalet medlemmar i många andra politiska partier stadigt minskar.

  Vid årsmötet omvaldes Sara Lidqvist som ordförande. Johan Asplund valdes till ny vice ordförande. Grym Sara Westberger, som tidigare varit ersättare i styrelsen, blev ordinarie ledamot, liksom Mats Hedqvist som är helt ny i styrelsen för Kristdemokraterna på Gotland. Övriga ledamöter i styrelsen är Anna Andersson, Suzanne Kisch Asklander, Peder Fohlin, Anna Haack och Linnéa Högberg.

  Sara Lidqvist:

  -Jag är stolt och tacksam för förtroendet att leda Kristdemokraterna här på ön ytterligare en tid. Vi kan se tillbaka på ett år som inneburit framgångar både i partiet och i den lokala politiken. Trots vår litenhet i politiken hittills är vi med och påverkar Gotlands utveckling på ett positivt sätt. I grunden har vi en kristdemokratisk ideologi som håller, och med den som bas siktar vi vidare mot valåret 2022 och ökat politiskt inflytande.

  Vid årsmötet behandlades också Johan Asplunds motion om energiutmaningen. Medlemmarna beslutade att tillstyrka motionen och skicka den vidare till Kristdemokraternas riksting senare i år.

  I samband med årsmötet fick deltagarna lyssna till vår partiledare Ebba Busch som tack vare digitala möteslösningar kunde tala till flera distriktsårsmöten samtidigt.

  Ordförande vid förhandlingarna var Gunnar Lindby.