• Satsningar på välfärden att vara stolt över

  Den 3 januari skrev Erik Fransson i sin ledare i GT några meningar om den budget som riksdagen antagit för 2019. Jag får ärligt talat säga att det förvånar mig att Erik och jag har två så olika bilder av samma sak.

  När Erik skriver att Moderaterna och Kristdemokraterna i sin gemensamma budgetreservation gör inga eller små satsningar på LSS och äldre vill jag påstå att det är precis tvärtom. När han menar att de som är i allra störst behov blir utan hjälp, säger jag att det inte stämmer.

  Inför valet lovade Kristdemokraterna att återupprätta LSS, den lag som en gång var så bra och som skulle garantera ett gott liv för personer med funktionsnedsättning men som på senare år urholkats. Och det löftet står vi för. M/KD satsar mer pengar än övergångsregeringen på LSS och vi har redan drivit igenom ett riksdagsbeslut om lagändring så att sondmatning och andning framöver ses som grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans.

  Vidare tillför vi 5 miljarder till sjukvården för att minska långa vårdköer och påbörja en stor vårdreform för att stärka primärvården. Många – inte minst multisjuka och äldre – upplever idag att de slussas runt i en vårdkarusell och det vill vi ändra på.

  Vi satsar också på en äldreboendemiljard per år för att korta köerna till särskilt boende och på att bygga fler trygghetsboenden, så att den som lider av otrygghet och ensamhet ska få chans till ett boende med gemenskap.

  Vi återinför den fritidspeng till barn i socialt utsatta familjer som den rödgröna regeringen plockade bort efter valet 2014. Vi minskar storleken på barngrupperna i förskolan och vi sänker skatten för pensionärer.

  För Gotlands del innebär det ett tillskott på nästan 29 miljoner kronor till välfärden. Vi gör satsningar som jag inte kan vara annat än stolt över!

  /Sara Lidqvist